Home Thông tin Sách giáo khoa Toán 2 tập 1,2 (Kết nối tri thức với...

Sách giáo khoa Toán 2 tập 1,2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

18
0

Bộ Sách giáo khoa Toán 2 tập 1,2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) do Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ấn hành,ược biên soạn theo định hướng kết nối tri thức với cuộc sống, trong đó đảm bảo tính cơ bản, sáng tạo và thực tiễn. Do đó, cách tiếp cận luôn xuất phát từ thực tiễn đến trừu tượng, thông qua quan sát, trải nghiệm một số ví dụ cụ thể để HS rút ra quy luật. Các kiến thức được giới thiệu một cách trực quan, đi vào bản chất trước khi đi sâu vào kĩ thuật hay năng lực tính toán.

Về cấu trúc và nội dung, sách có một số điểm đổi mới căn bản khi thiết kế các nội dung theo chủ đề thay vì tiết học. Cách tiếp cận này sẽ giúp GV linh hoạt hơn trong giảng dạy tuỳ theo thực tế của lớp học.

Nội dung, hệ thống các bài tập, ví dụ minh hoạ được thiết kế theo định hướng phát triển năng lực, đảm bảo khả năng phân hoá cao, phục vụ cho tất cả các đối tượng HS sử dụng sách.

Cách trình bày bài giải bài toán có lời văn được đơn giản hoá, phù hợp với các bước tư duy của HS nhằm tránh việc áp dụng rập khuôn trong giải toán. Nhiều nội dung lịch sử, địa lí, văn học, khoa học và công nghệ được lồng ghép và tích hợp, không chỉ giúp HS cảm thấy sự gần gũi của toán học mà còn tăng thêm hiểu biết, vốn sống cho các em.

Nội dung sách Toán 2 tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống:

Chủ đề 1 : ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

 • Bài 1: Ôn tập các số đến 100
 • Bài 2: Tia số. Số liền trước, số liền sau
 • Bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ
 • Bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu?
 • Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
 • Bài 6: Luyện tập chung

Chủ đề 2 : PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 20

 • Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20
 • Bài 8: Bảng cộng (qua 10)
 • Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị
 • Bài 10: Luyện tập chung
 • Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20
 • Bài 12: Bảng trừ (qua 10)
 • Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị
 • Bài 14: Luyện tập chung

Chủ đề 3 : LÀM QUEN VỚI KHỐI LƯỢNG, DUNG TÍCH

 • Bài 15: Khối lượng và đơn vị đo khối lượng
 • Bài 16: Dung tích và đơn vị đo dung tích
 • Bài 17: Thực hành và trải nghiệm đo khối lượng, dung tích
 • Bài 18: Luyện tập chung

Chủ đề 4 : PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (có nhớ) TRONG PHẠM VI 100

 • Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số
 • Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số
 • Bài 21: Luyện tập chung
 • Bài 22: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số
 • Bài 23: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số
 • Bài 24: Luyện tập chung

Chủ đề 5 : LÀM QUEN VỚI HÌNH PHẲNG

 • Bài 25: Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng
 • Bài 26: Đường gấp khúc. Hình tứ giác
 • Bài 27: Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình. Vẽ đoạn thẳng
 • Bài 28: Luyện tập chung

Chủ đề 6 : NGÀY – GIỜ, GIỜ – PHÚT, NGÀY – THÁNG

 • Bài 29: Ngày – giờ, giờ – phút
 • Bài 30: Ngày – tháng
 • Bài 31: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch
 • Bài 32: Luyện tập chung

Chủ đề 7 : ÔN TẬP HỌC KÌ 1

 • Bài 33: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20, 100
 • Bài 34: Ôn tập hình phẳng
 • Bài 35: Ôn tập đo lường
 • Bài 36: Ôn tập chung

Nội dung sách Toán 2 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống:

Chủ đề 8 : PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA

 • Bài 37: Phép nhân
 • Bài 38: Thừa số, tích
 • Bài 39: Bảng nhân 2
 • Bài 40: Bảng nhân 5
 • Bài 41: Phép chia
 • Bài 42: Số bị chia, số chia, thương
 • Bài 43: Bảng chia 2
 • Bài 44: Bảng chia 5
 • Bài 45: Luyện tập chung
 • Chủ đề 9 : LÀM QUEN VỚI HÌNH KHỐI
 • Bài 46: Khối trụ, khối cầu
 • Bài 47: Luyện tập chung

Chủ đề 10 : CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

 • Bài 48: Đơn vị, chục, trăm, nghìn
 • Bài 49: Các số tròn trăm, tròn chục
 • Bài 50: So sánh các số tròn trăm, tròn chục
 • Bài 51: Số có ba chữ số
 • Bài 52: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
 • Bài 53: So sánh các số có ba chữ số
 • Bài 54: Luyện tập chung

Chủ đề 11 : ĐỘ dÀI VÀ ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ dÀI. TIỀN VIỆT NAM

 • Bài 55: Đề-xi-mét. Mét. Ki-lô-mét
 • Bài 56: Giới thiệu tiền Việt Nam
 • Bài 57: Thực hành và trải nghiệm đo độ dài
 • Bài 58: Luyện tập chung

Chủ đề 12 : PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 1000

 • Bài 59: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
 • Bài 60: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000
 • Bài 61: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
 • Bài 62: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000
 • Bài 63: Luyện tập chung

Chủ đề 13 : LÀM QUEN VỚI YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

 • Bài 64: Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu
 • Bài 65: Biểu đồ tranh
 • Bài 66: Lựa chọn khả năng
 • Bài 67: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu

Chủ đề 14 : ÔN TẬP CUỐI NĂM

 • Bài 68: Ôn tập các số trong phạm vi 1000
 • Bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100
 • Bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
 • Bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia
 • Bài 72: Ôn tập hình học
 • Bài 73: Ôn tập đo lường
 • Bài 74: Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng
 • Bài 75: Ôn tập chung

CLICK LINK DOWNLOAD TẬP 1 TẠI ĐÂY.

CLICK LINK DOWNLOAD TẬP 2 TẠI ĐÂY.

Previous articleCách quan hệ lần đầu trọn vẹn 11 hướng dẫn chi tiết nhất
Next articleCách vẽ hoa Hồng đơn giản, 3D bằng bút chì, bút màu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here