Unit 3 lớp 12: Speaking | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12

Unit 3: Ways of socialising

B. Speaking (Trang 32-33-34 SGK Tiếng Anh 12)

Task 1. Practise reading these dialosues, paying attention to how people give and respond to complements in each situation. (Hãy luyện tập các đọc các đoạn hội thoại sau, chú ý cách người ta khen và đáp lại lời khen trong mỗi tình huống.)

Hướng dẫn dịch:

Phil: Barbara, bạn thực sự có cái áo cánh đẹp quá! Mình chưa bao giờ thấy cái áo nào hợp với bạn như thế.

Barbara: Cám ơn bạn, Phil. Đó là lời khen thật tuyệt.

Peter: Cindy. Kiểu tóc của bạn tuyệt quá!

Cindy: Cám ơn, Peter. Tôi nghĩ cuối cùng tôi tìm được kiểu tóc đoan trang và dễ chải.

Tom: Tony, tôi nghĩ ván quần vợt của bạn hôm nay khá hơn nhiều.

Tony: Bạn đùa đấy thôi. Tôi nghĩ nó thật tệ đấy.

Task 2. Work with a partner. Practise giving compliments to suit the responses. Use the cues below. (Làm việc với bạn học. Hãy luyện tập cho lời khen phù hợp với lời đáp lại. Sử dụng các gợi ý dưới đây.)

Gợi ý:

David: You look really nice with your dress, Kathy!

or Your dress is very pretty, Kathy!

or That dress looks lovely on you, Kathy.

Hung: Wow, your motorbike is terrific.

or Your motorbike is certainly unique. I don’t think I’ve ever seen anything like this before!

Michael: I didn’t know you could play badminton so well!

or I thought your badminton game was a lot better today, Colin.

Task 3. Work in pairs. Practise responding to the compliments below. (Làm việc theo cặp. Luyện tập đáp lại các lời khen dưới đây.)

Gợi ý:

You: Thanks, Phil. That’s very nice of you to say so.

You: Thank you, Peter. I’m glad you enjoyed it.

You: Thanks. That’s a nice compliment, but sometimes I think I’m not so good at all.

Task 4. Work with a partner. Make dialogues to practise giving and responding to compliments, using the cues below. (Làm việc với bạn học. Hãy làm các cuộc đối thoại để thực hành khen và đáp lại lời khen, sử dụng gợi ý dưới đây.)

Gợi ý:

– một cặp mắt kính đẹp

A: That’s a nice pair of glasses. Where did you buy it?

B: Oh, thank you. It’s from that optician’s down on Ba Trieu Street.

– một chiếc đồng hồ mới và đắt tiền

A: Hey, I really like your new watch.

B: Oh, thanks. I just got it yesterday.

– một chiếc điện thoại di động mới

A: I do like your cell phone. Is it new?

B: Thank you. I got it for my birthday last week.

– một đôi giày trông hiện đại

Nam: Your new shoes are nice, Hoa.

Hoa: I hate them, Nam. I think they look kind of funny on my feet.

– một chiếc áo khoác hợp thời trang

Nam: That jacket looks lovely on you, Mai!

Mai: Thanks. I knew I had to have it the moment I saw it in the window.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 3 khác:

 • Unit 3: Ways of Socialising
 • A. Reading (trang 30-31-32 SGK Tiếng Anh 12) Before you read. 1. What are the people in the pictures doing? 2. What will you do …

 • B. Speaking (trang 32-33-34 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Practise reading these dialosues, paying attention to how people give and respond to …

 • C. Listening (trang 34-35-36 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen. Work with a partner. Study the pictures and answer the following questions. …

 • D. Writing (trang 36-37 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Use the words to make sentences. Change the form of the verb. (No addition or omission is required.) …

 • E. Language Focus (trang 38-39-40 SGK Tiếng Anh 12) Exercise 1. Last week you meet Thuan, a friend you hadn’t seen for a long time. Look at the …

 • Test Yourself A (trang 41-42-43 SGK Tiếng Anh 12) I. Listening (2.5 points) Listen to the passage about the changes in families in Western countries …

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác:

 • 960 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 có đáp án
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 12 năm 2021 – 2022 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác

Viết một bình luận