Di chuyển hoặc sao chép trang tính hoặc dữ liệu của trang tính

Trong Excel dành cho web, tùy chọn để di chuyển hoặc sao chép một trang tính không sẵn dùng khi bạn bấm chuột phải vào tab trang tính, như trong ứng dụng Excel trên máy tính. Trong Excel dành cho web, bạn có thể đạt được kết quả tương tự bằng cách sao chép tất cả dữ liệu trong trang tính và dán nó vào một trang tính trống trong sổ làm việc khác.

Hãy làm theo các bước sau để di chuyển hoặc sao chép một trang tính vào sổ làm việc khác trong Excel dành cho web:

  1. Chọn tất cả dữ liệu trong trang tính.

    Lối tắt bàn phím: nhấn CTRL + phím cách, rồi nhấn Shift + phím cách.

  2. Sao chép tất cả dữ liệu trên trang tính bằng cách nhấn CTRL + C.

  3. Mở sổ làm việc mà bạn muốn dán dữ liệu, rồi bấm vào + trong thanh trạng thái để thêm trang tính trống mới.

    Nút Thêm trang tính mới

  4. Bấm vào ô đầu tiên trong trang tính mới, rồi nhấn CTRL + V để dán dữ liệu vào trang tính đó.

Viết một bình luận