Home Thông tin Giải Toán lớp 5 trang 80 Luyện tập chung, Giải bài 1,...

Giải Toán lớp 5 trang 80 Luyện tập chung, Giải bài 1, 2, 3, 4 SGK ph

17
0

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 80 Luyện tập chung – gồm phương pháp giải

1. Giải bài 1 – Giải toán 5 trang 80

Đề bài:Viết các hỗn số sau thành số thập phân:

Phương pháp giải:Chuyển các hỗn số đã cho thành dạng hỗn số có phần phân số thập phân, rồi viết dưới dạng số thập phân.

Đáp án:

2. Giải bài 2 trang 80 SGK Toán 5

Đề bài:Tìm X:a) X x 100 = 1,643 + 7,357 b) 0,16 : X = 2 – 0,4

Phương pháp giải:– Thu gọn vế phải bằng cách thực hiện các phép tính đã cho.a) Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.b) Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương.

Đáp án:a) X x 100 = 9 b) 0,16 : X = 1,6X = 9 : 100 X = 0,16 : 1,6X = 0,09 X = 0,1

3. Giải bài 3 – Giải toán lớp 5 bài luyện tập chung trang 80

Đề bài:Một máy bơm trong ba ngày hút hết nước ở hồ. Ngày thứ nhất máy bơm đó hút được 35% lượng nước trong hồ, ngày thứ hai hút được 40% lượng nước trong hồ. Hỏi ngày thứ ba máy bơm đó hút được bao nhiêu phần trăm lượng nước trong hồ?

Phương pháp giải:Coi phần trăm lượng nước hút được trong 3 ngày ở hồ là 100%, muốn biết ngày thứ ba máy bơm đó hút được bao nhiêu phần trăm lượng nước trong hồ, ta lấy 100% trừ đi tổng phần trăm lượng nước ngày thứ nhất và ngày thứ hai hút được.

Đáp án:Ngày thứ 3 máy bơm đó hút được số phần trăm lượng nước trong hồ là: 100% – (35% + 40%) = 25% Đáp số: 25%

4. Giải bài 4 – Giải toán 5 trang 80

Đề bài:Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:805m2 = … haSố thích hợp để viết vào chỗ chấm là:A. 80,5 B. 8,05C.0,805 D. 0,0805

Phương pháp giải:Ta có: 1 ha = 10000 m2=> 1 m2 = 1/10000 haVậy, ta chỉ cần lấy 805 nhân với 1/10000 là ra kết quả.

Đáp án:Ta có: 805m2 = 0,0805 haĐáp án đúng: D

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 80 Luyện tập chung ngắn gọn

Giải Toán 5 trang 80 bài 1Viết các hỗn số sau thành số thập phân:giai bai tap trang 80 sgk toan 5 luyen tap chungĐáp án :4,5; 3,8; 2,75; 1,48.Giải Toán 5 trang 80 bài 2a) X x 100 = 1,643 + 7,357b) 0,16 : x = 2 – 0,4Đáp án: a) X x 100 = 9 <=> X = 9 : 100<=> X = 0,09 b) 0,16 : x = 1,6<=> X = 0,16 : 1,6<=> X = 0,1Giải Toán 5 trang 80 bài 3Một máy bơm trong ba ngày hút hết nước ở hồ. Ngày thứ nhất máy bơm đó hút đuoc 35% lượng nước trong hồ, ngày thứ hai hút được 40% lượng nước trong hồ . Hỏi ngày thứ ba máy bơm đó hút được bao nhiêu phần trăm lượng nước trong hồ?Lời giải: Ngày thứ 3 máy bơm đó hút được số phần trăm lượng nước trong hồ là:100% – (35% + 40%) = 25%

Chương II chúng ta làm quen với số thập phân, trong đó Khái niệm số thập phân được sử dụng nhiều. Cùng xem gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 34, 35 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé.

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:805m2 = ..haSố thích hợp để viết vào chỗ chấm là:A. 80,5B. 8,05C.0,805D. 0,0805Đáp án đúng: D (0,0805)805m2 = 0,0805 ha

– HẾT –

Hãy tìm hiểu kĩ chi tiết nội dung phần Trừ hai số thập phân, một nội dung rất quan trọng trong chương trình Toán lớp 5.

=>=>=>=>

Previous articleTiếng Anh lớp 4 Review 1 trang 36 – 37 hay nhất
Next articleChính tả – Tuần 7 trang 29 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here