Toán lớp 5 trang 21 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 21 Luyện tập

Với giải bài tập Toán lớp 5 trang 21 Luyện tập hay, chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 trang 21 Luyện tập – Cô Nguyễn Anh (Giáo viên VietJack)

Giải Toán lớp 5 trang 21 Bài 1: Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó, nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở?

Lời giải:

Tóm tắt

3000 đồng/quyển: 25 quyển vở

1500 đồng/quyển: ? quyển vở

Cách 1:

Số tiền của người đó là:

3000 x 25 = 75 000 (đồng)

Số vở loại 1500 đồng mua được là:

75 000 : 1500 = 50 (quyển)

Đáp số: 50 quyển.

Cách 2:

3000 đồng gấp 1500 đồng số lần là:

3000 : 1500 = 2 (lần)

Số vở loại 1500 đồng mua được là:

25 x 2 = 50 (quyển)

Đáp số: 50 quyển.

Giải Toán lớp 5 trang 21 Bài 2: Một gia đình gồm 3 người (bố, mẹ và một con). Bình quân thu nhập hàng tháng 800 000 đồng mỗi người. Nếu gia đình đó có thêm một con nữa mà tổng thu nhập của gia đình không thay đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Tóm tắt

Gia đình 3 người: thu nhập bình quân 800 000 đồng/tháng

Nếu thêm 1 con: thu nhập bình quân giảm ? đồng/tháng

Bài giải

Thu nhập mỗi tháng của gia đình đó là:

800 000 x 3 = 2 400 000 (đồng)

Nếu có thêm một con nữa thì bình quân thu nhập của mỗi người sẽ là:

2 400 000 : (3 + 1) = 600 000 ( đồng)

Bình quân thu nhập của mỗi người giảm đi số tiền là:

800 000 – 600 000 = 200 000 (đồng)

Đáp số: 200 00 đồng.

Giải Toán lớp 5 trang 21 Bài 3: Một đội 10 người trong một ngày đào được 35 m nương. Người ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương? ( Mức đào của mỗi người như nhau)

Lời giải:

Tóm tắt:

10 người: 35 m mương

Thêm 20 người: ? m mương

Bài giải

Sau khi bổ sung thì đội đó có số người là:

10+20=30 (người)

30 người gấp 10 người số lần là:

30:10=3 (lần)

Trong một ngày cả đội đó đào được số mét mương là:

35×3=105(m)

Đáp số: 105m

Giải Toán lớp 5 trang 21 Bài 4: Một xe tải chỉ có thể chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50 kg. Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75 kg thì xe chở được bao nhiêu bao?

Lời giải:

Tóm tắt:

50 kg: 300 bao

75 kg: … bao?

Giải

Xe tải đó chở được số ki-lô-gam gạo là:

50×300=15000(kg)

Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75 kg thì xe chở được nhiều nhất số bao gạo là:

15000:75=200 (bao)

Đáp số: 200 bao.

Giải bài tập Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo

 • Giải bài tập Toán lớp 5 trang 21: Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 18: Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo
 • Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 11: Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ nghịch

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 5:

 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 19: Luyện tập

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

 • Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 22
 • Giải Toán lớp 5 Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài
 • Giải Toán lớp 5 Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng
 • Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 24
 • Giải Toán lớp 5 Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

Xem thêm các bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

 • Giải Vở bài tập Toán lớp 5
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 5 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Viết một bình luận