Home Thông tin Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5, Bài 1, 2, 3,...

Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5, Bài 1, 2, 3, 4, 5 – Luyện tập chung

10
0

=> Xem thêm tài liệu Giải toán lớp 5 tại đây: Giải toán lớp 5

Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5, Luyện tập chung – Gồm phương pháp giải

Giải bài 1 trang 55 SGK Toán 5Đề bài:Tính:a) 605,26 + 217,34; b) 800,56 – 384,48; c) 16,39 + 5,25 – 10,3.Phương pháp giải:Các em học sinh đặt tính ra ngoài giấy nháp rồi điền kết quả vào bài làma) Xem lại cách đặt tính phép cộng hai số thập phân ở phần Giải bài 1 trang 50 SGK Toán 5.b) Xem lại cách đặt tính phép trừ hai số thập phân ở phần Giải bài 1 trang 54 SGK Toán 5.c) Các em thực hiện phép tính từ trái qua phải.

Đáp án:a) 605,26 + 217,34 = 822,60b) 800,56 – 284,48= 416,08c)Cách 1: 16,39 + 5,25 – 10,3 = 21,64 – 10,3 = 11,34Cách 2: 16,39 + 5,25 – 10,3 = 16,39 – 10,3 + 5,25 = 6,09 + 5,25 = 11,34

Giải bài 2 trang 55 SGK Toán 5Đề bài:Tìm x:a) x – 5,2 = 1,9 + 3,8b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

Phương pháp giải:– Bước 1: Tính tổng ở vế phải- Bước 2: a) Ẩn x cần tìm đóng vai trò là số bị trừ, vậy nên để tìm được số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừb) Ẩn x cần tìm đóng vai trò là số hạng, vậy nên để tìm được số hạng chưa biết, t lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Đáp án:a) x – 5,2 = 1,9 + 3,8 x – 5,2 = 5,7 x = 5,7 + 5,2 x = 10,9b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9 x + 2,7 = 13,6 x = 13,6 – 2,7 x = 10,9.

Giải bài 3 trang 55 SGK Toán 5Đề bài:Tính bằng cách thuận tiện nhất:a) 12,45 + 6,98 + 7,55;b) 42,37 – 28,73 – 11,27.

Phương pháp giải:Các em vận dụng tính chất kết hợp của phép cộng, nhóm các số sao cho khi cộng với nhau ra số tự nhiên, rồi đem cộng với số còn lại.

Đáp án:a) 12,45 + 6,98 + 7,55= (12,45 + 7,55) + 6,98= 20 + 6,98= 26,98

b) 42,37 – 28,73 – 11,27= 42,37 – (28,73 + 11,27)= 42,37 – 40= 2,37.

Giải bài 4 trang 55 SGK Toán 5Đề bài:Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được 36km. Giờ thứ nhất người đó đi được 13,25km, giờ thứ hai người đó đi được ít hơn giờ thứ nhất 1,5km. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:– Bước 1: Tìm số km giờ thứ hai người đó đi được bằng cách lấy số km giờ thứ nhất người đó đi được đem trừ đi số km đi ít hơn giờ thứ nhất- Bước 2: Tính tổng số km hai giờ đầu người đó đi được bằng cách lấy số km đi được trong giờ đầu cộng với số km đi được trong giờ thứ hai- Bước 3: Tìm số km giờ thứ ba người đó đi được bằng cách lấy tổng số km đi được trong 3 giờ (đã cho ở đề bài) trừ đi số km đã đi được trong hai giờ đầu.

Đáp án:Giờ thứ hai người đó đi được:13,25 – 1,5 = 11,75 (km)Hai giờ đầu người đó đi được:13,25 + 11,75 = 25 (km)Giờ thứ ba người đó đi được:36 – 25 = 11 (km)Đáp số : 11 km.

Giải bài 5 trang 55 SGK Toán 5Đề bài:Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5,5. Hãy tìm mỗi số đó.

Phương pháp giải: – Tìm số thứ nhất bằng cách: Lấy tổng của ba số đem trừ đi tổng của số thứ nhất và số thứ hai.- Tìm số thứ hai bằng cách: Lấy tổng của số thứ nhất và số thứ hai đem trừ đi số thứ nhất.- Tìm số thứ ba bằng cách: Lấy tổng của số thứ hai và số thứ ba đem trừ đi số thứ hai.

Đáp án:Số thứ nhất là: 8 – 5,5 = 2,5Số thứ hai là: 4,7 – 2,5 = 2,2Số thứ ba là: 8 – 4,7 = 3,3Đáp số: 2,5; 2,2; 3,3.

Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5, Luyện tập chung – Ngắn gọn

Giải bài tập 1 trang 55 SGK Toán 5, Luyện tập chung

a) 605,26 + 217,34;b) 800,56 – 284,48;c) 16,39 + 5,25- 10,3.Đáp án: a) 605,26 + 217,34 = 822,60b) 800,56 – 284,48= 416,08c)Cách 1: 16,39 + 5,25 – 10,3 = 21,64 – 10,3 = 11,34Cách 2: 16,39 + 5,25 – 10,3 = 16,39 – 10,3 + 5,25 = 6,09 + 5,25 = 11,34

Giải bài tập 2 trang 55 SGK Toán 5, Luyện tập chung

a) x – 5,2 = 1,9 + 3,8b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9Đáp án:a) x – 5,2 = 1,9 + 3,8x – 5,2 = 5,7x = 5,7 + 5,2x = 10,9b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9x + 2,7 = 13,6x = 13,6 – 2,7x = 10,9

Giải bài tập 3 trang 55 SGK Toán 5, Luyện tập chung

Tính bằng cách thuận tiện nhất:a) 12,45 + 6,98 + 7,55;b) 42,37 – 28,73 – 11,27.Đáp án :a) 12,45 + 6,98 + 7,55 = 12,45 + 7,55 = 6,98= 20 + 6,98= 26,98b) 42,37 – 28,73 – 11,27 = 42,37 – (28,73 + 11,27)= 42,37 – 40= 2,37.

Chương I chúng ta làm quen với các đơn vị đo, trong đó Héc-ta được sử dụng nhiều. Cùng xem gợi ý Giải Toán 5 trang 29, 30 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé.

Giải bài tập 4 trang 55 SGK Toán 5, Luyện tập chung

Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được 36km. Giờ thứ nhất người đó đi được 13,25km, giờ thứ hai người đó đi được ít hơn giờ thứ nhất 1,5km. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?Tóm tắt:

Giờ thứ hai người đó đi được:13,25 – 1,5 = 11,75 (km)Hai giờ đầu người đó đi được:13,25 + 11,75 = 25 (km)Giờ thứ ba người đó đi được:36- 25 = 11 (km)Đáp số : 11 km

Giải bài tập 5 trang 55 SGK Toán 5, Luyện tập chung

Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5,5. Hãy tìm mỗi số đó.Tóm tắt :

Số thứ nhất là: 8 – 5,5 = 2,5Số thứ hai là: 4,7 – 2,5 = 2,2Số thứ ba là: 8 – 4,7 = 3,3Đáp số: 2,5; 2,2; 3,3.

Trên đây là gợi ý Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5 đầy đủ chi tiết. Các em chuẩn bị trước nội dung bài Nhân một số thập phận với một số tự nhiên qua phần Giải bài tập trang 56 SGK toán 5 và bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,.. qua phần Giải bài tập trang 57 SGK toán 5 để học tốt Toán 5 hơn.

Bên cạnh nội dung đã học, các em có thể chuẩn bị và tìm hiểu nội dung phần Giải bài tập trang 60 SGK Toán 5 để nắm vững những kiến thức trong chương trình Toán 5.

Trong chương trình học môn Toán 5 phần Giải bài tập trang 61 SGK Toán 5 là một trong những nội dung rất quan trọng mà các em cần quan tâm và trau dồi để nâng cao kỹ năng giải Toán 5 của mình.

Previous articleGiải bài tập trang 68 SGK toán 5 Bài 1, 2, 3 – Chia một số tự nhiên ch
Next article4 cách xác định hướng đông tây nam bắc đơn giản hiệu quả 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here