Tiếng anh 2

Cuốn sách Tiếng Anh 2 Family and Friends National Edition (Student Book) do Trần Cao Ngọc Bội chủ biên nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 2 tài liệu nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh. Anh trai. Cuốn sách này áp dụng phương pháp học theo chủ đề để giúp học sinh hiểu, nhớ và sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên. Đề tài gần gũi, người học quen thuộc, lấy học sinh làm trung tâm, dần dần hình thành và phát triển theo nguyên tắc một lòng, một dạ.

Các chủ đề xoay quanh:

0. Xin chào,

1. Các thành viên trong gia đình

2. Cảm xúc, 3. Quần áo,

4. Giao thông vận tải,

5. Hoạt động trên sân chơi,

6. Các hoạt động ở nhà.

Trong sách Tiếng Anh 2 Family and Friends. Các ngôn ngữ mới được trình bày và hỗ trợ thông qua thực hành thông qua các bài thánh ca, bài hát, hoạt động và câu chuyện vui nhộn. Cuốn sách cũng lồng ghép gọn gàng các bài học đạo đức giúp học sinh rèn luyện các giá trị đạo đức ở lớp và ở nhà.

Xem thêm tài liệu lớp 2

English 2 Family and Friends (National Edition) giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết, tích hợp học tiếng Anh qua các môn học để rèn luyện các kỹ năng phát triển toàn diện. Các lĩnh vực bao gồm: sáng tạo, tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, hợp tác và cải thiện bản thân.

Nhấp vào liên kết đến sách tham khảo PDF

Nhấp vào liên kết để tải xuống âm thanh + tệp hỗ trợ

Viết một bình luận