Home Thông tin Danh Mục Đồ Dùng Đồ Chơi Mầm Non Theo Thông Tư 02

Danh Mục Đồ Dùng Đồ Chơi Mầm Non Theo Thông Tư 02

14
0

Danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non kèm theo Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT ban hành 11/02/2010. Bao gồm 6 nhóm lớp sau: Nhóm trẻ 3 – 12 tháng tuổi; Nhóm trẻ 12 – 24 tháng tuổi; Nhóm trẻ 24 – 36 tháng tuổi; Lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi; Lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi; Lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi.

Để hiểu rõ hơn về danh mục đồ dùng – đồ chơi mầm non theo thông tư mới nhất mời các bạn tham khảo.

1. Danh mục đồ dùng đồ chơi cho trẻ 3 – 12 tháng tuổi

(Kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT MÃ SỐ TÊN THIẾT BỊ-ĐỒ CHƠI ĐVT SL ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG GHI CHÚ 1 2 3 4 5 6 7 I ĐỒ DÙNG 1 MN011001 Giá phơi khăn mặt Cái 1 Trẻ 2 MN011002 Tủ (giá) ca, cốc Cái 1 Trẻ 3 MN011003 Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 2 Trẻ 4 MN011004 Tủ đựng chăn, chiếu, màn Cái 2 Trẻ 5 MN011005 Giường chơi Cái 2 Trẻ 6 MN011006 Phản Cái 4 Trẻ 7 MN011007 Bình ủ nước Cái 1 Trẻ 8 MN011008 Bàn cho trẻ Cái 2 Trẻ 9 MN011009 Ghế cho trẻ Cái 10 Trẻ 10 MN011010 Ghế giáo viên Cái 3 Giáo viên 11 MN011011 Bàn quấn tã Cái 1 Trẻ 12 MN011012 Thùng đựng nước có vòi Cái 1 Trẻ 13 MN011013 Thùng đựng rác Cái 1 Dùng chung 14 MN011014 Xô Cái 2 Trẻ 15 MN011015 Giá để giày dép Cái 1 Trẻ 16 MN011016 Cốc uống nước Cái 15 Trẻ 17 MN011017 Bô có ghế tựa và nắp đậy Cái 5 Trẻ 18 MN011018 Chậu Cái 2 Trẻ 19 MN011019 Ti vi màu Cái 1 Dùng chung 20 MN011020 Đầu đĩa DVD Cái 1 Dùng chung 21 MN011021 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 2 Trẻ II THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU 22 MN012022 Bóng nhỏ Quả 6 Trẻ 23 MN012023 Bóng to Quả 6 Trẻ 24 MN012024 Xe ngồi đẩy Cái 1 Trẻ 25 MN012025 Xe đẩy tập đi Cái 1 Trẻ 26 MN012026 Gà mổ thóc Con 6 Trẻ 27 MN012027 Hề tháp Con 6 Trẻ 28 MN012028 Bộ xếp vòng tháp Bộ 6 Trẻ 29 MN012029 Bộ khối hình Bộ 5 Dùng chung 30 MN012030 Xe chuyển động vui Cái 3 Trẻ 31 MN012031 Lục lặc Cái 3 Trẻ 32 MN012032 Bộ tranh nhận biết tập nói Bộ 2 Dùng chung 33 MN012033 Búp bê bé trai Con 3 Trẻ 34 MN012034 Búp bê bé gái Con 3 Trẻ 35 MN012035 Xe cũi thả hình Cái 2 Trẻ 36 MN012036 Chút chít các loại Con 6 Trẻ 37 MN012037 Thú nhồi Con 6 Trẻ 38 MN012038 Xúc xắc các loại Cái 6 Trẻ 39 MN012039 Xắc xô to Cái 1 Giáo viên 40 MN012040 Trống con Cái 3 Trẻ 41 MN012041 Chuỗi dây xúc xắc Chuỗi 4 Trẻ 42 MN012042 Bộ tranh nhận biết – Tập nói Bộ 1 Giáo viên III SÁCH – TÀI LIỆU – BĂNG ĐĨA 43 MN013043 Thơ ở Nhà trẻ Quyển 2 Giáo viên 44 MN013044 Truyện kể ở Nhà trẻ Quyển 2 Giáo viên 45 MN013045 Chương trình giáo dục mầm non Quyển 1 Giáo viên 46 MN013046 Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (3-36 tháng tuổi) Quyển 1 Giáo viên 47 MN013047 Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi Quyển 1 Giáo viên 48 MN013048 Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố Quyển 1 Giáo viên 49 MN013049 Băng/đĩa các bài hát, nhạc không lời, dân ca, hát ru, thơ Bộ 1 Giáo viên 50 MN013050 Băng/đĩa âm thanh tiếng kêu của các con vật Bộ 1 Giáo viên

2. Danh mục đồ dùng đồ chơi cho trẻ 12 – 24 tháng tuổi

TT MÃ SỐ TÊN THIẾT BỊ ĐVT SL ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG GHI CHÚ 1 2 3 4 5 6 7 I ĐỒ DÙNG 1 MN121001 Giá phơi khăn mặt Cái 1 Trẻ 2 MN121002 Tủ (giá) ca, cốc Cái 1 Trẻ 3 MN121003 Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 2 Trẻ 4 MN121004 Tủ đựng chăn, chiếu, màn Cái 2 Trẻ 5 MN121005 Phản Cái 10 Trẻ 6 MN121006 Bình ủ nước Cái 1 Trẻ 7 MN121007 Giá để giày dép Cái 1 Trẻ 8 MN121008 Cốc uống nước Cái 20 Trẻ 9 MN121009 Bô có ghế tựa và nắp đậy Cái 5 Trẻ 10 MN121010 Xô Cái 2 Trẻ 11 MN121011 Chậu Cái 2 Trẻ 12 MN121012 Bàn cho trẻ Cái 5 Trẻ 13 MN121013 Ghế cho trẻ Cái 20 Trẻ 14 MN121014 Ghế giáo viên Cái 3 Giáo viên 15 MN121015 Thùng đựng nước có vòi Cái 1 Trẻ 16 MN121016 Thùng đựng rác Cái 1 Dùng chung 17 MN121017 Ti vi màu Cái 1 Dùng chung 18 MN121018 Đầu đĩa DVD Cái 1 Dùng chung 19 MN121019 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 2 Trẻ II THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU 20 MN122020 Bóng nhỏ Quả 20 Trẻ 21 MN122021 Bóng to Quả 6 Giáo viên 22 MN122022 Gậy thể dục nhỏ Cái 20 Trẻ 23 MN122023 Vòng thể dục nhỏ Cái 20 Trẻ 24 MN122024 Vòng thể dục to Cái 3 Giáo viên 25 MN122025 Búa cọc Bộ 2 Trẻ 26 MN122026 Bập bênh Cái 2 Trẻ 27 MN122027 Thú nhún Con 2 Trẻ 28 MN122028 Thú kéo dây Con 2 Trẻ 29 MN122029 Cổng chui Cái 4 Trẻ 30 MN122030 Xe ngồi có bánh Cái 1 Trẻ 31 MN122031 Lồng hộp vuông Bộ 10 Trẻ 32 MN122032 Lồng hộp tròn Bộ 10 Trẻ 33 MN122033 Bộ xâu dây Bộ 5 Trẻ 34 MN122034 Thả vòng Bộ 2 Trẻ 35 MN122035 Các con vật đẩy Con 3 Trẻ 36 MN122036 Bộ xếp hình trên xe Bộ 2 Trẻ (28 chi tiết) 37 MN122037 Bộ nhận biết những con vật nuôi Bộ 2 Trẻ 38 MN122038 Giỏ trái cây Giỏ 2 Trẻ 39 MN122039 Búp bê bé trai Con 5 Trẻ 40 MN122040 Búp bê bé gái Con 5 Trẻ 41 MN122041 Hề tháp Bộ 5 Trẻ 42 MN122042 Khối hình to Bộ 6 Trẻ 43 MN122043 Khối hình nhỏ Bộ 6 Trẻ 44 MN122044 Xe cũi thả hình Cái 3 Trẻ 45 MN122045 Đồ chơi nhồi bông Con 5 Trẻ 46 MN122046 Xếp tháp Bộ 5 Trẻ 47 MN122047 Bút sáp, phấn vẽ, bút chì Hộp 20 Trẻ 48 MN122048 Bộ đồ chơi nấu ăn Bộ 2 Trẻ 49 MN122049 Bộ tranh nhận biết, tập nói Bộ tranh 3 Dùng chung 50 MN122050 Xắc xô 2 mặt nhỏ Cái 10 Trẻ 51 MN122051 Xắc xô 2 mặt to Cái 2 Giáo viên 52 MN122052 Phách gõ Đôi 10 Trẻ 53 MN122053 Trống cơm Cái 2 Dùng chung 54 MN122054 Trống con Cái 5 Trẻ 55 MN122055 Đàn Xylophone Cái 2 Trẻ 56 MN122056 Đất nặn hộp 20 Trẻ 57 MN122057 Bảng con cái 20 trẻ 58 MN122058 Bộ tranh truyện nhà trẻ Bộ 2 Giáo viên 59 MN122059 Bộ tranh minh họa thơ nhà trẻ Bộ 2 Giáo viên 60 MN122060 Bộ nhận biết, tập nói Bộ 1 Giáo viên III SÁCH – TÀI LIỆU – BĂNG ĐĨA 61 MN123061 Thơ ở Nhà trẻ Quyển 2 Giáo viên 62 MN123062 Truyện kể ở Nhà trẻ Quyển 2 Giáo viên 63 MN123063 Chương trình giáo dục mầm non Quyển 1 Giáo viên 64 MN123064 Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (3-36 tháng tuổi) Quyển 1 Giáo viên 65 MN123065 Đồ chơi cho trẻ dưới 6 tuổi Quyển 1 Giáo viên 66 MN123066 Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố Quyển 1 Giáo viên 67 MN123067 Băng/đĩa hát, nhạc không lời, dân ca, hát ru, thơ Bộ 1 Giáo viên 68 MN123068 Băng/đĩa âm thanh tiếng kêu của các con vật Bộ 1 Giáo viên

3. Danh mục đồ dùng đồ chơi cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi

TT Mà SỐ TÊN THIẾT BỊ ĐVT SL ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG GHI CHÚ 1 2 3 4 5 6 7 I ĐỒ DÙNG 1 MN231001 Giá phơi khăn mặt Cái 1 Trẻ 2 MN231002 Tủ (giá) ca cốc Cái 1 Trẻ 3 MN231003 Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 1 Trẻ 4 MN231004 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 1 Trẻ 5 MN231005 Phản Cái 13 Trẻ 6 MN231006 Bình ủ nước Cái 1 Trẻ 7 MN231007 Giá để giày dép Cái 1 Trẻ 8 MN231008 Cốc uống nước Cái 25 Trẻ 9 MN231009 Bô có nắp đậy Cái 5 Trẻ 10 MN231010 Xô Cái 2 Trẻ 11 MN231011 Chậu Cái 2 Trẻ 12 MN231012 Bàn giáo viên Cái 1 Giáo viên 13 MN231013 Ghế giáo viên Cái 2 Giáo viên 14 MN231014 Bàn cho trẻ Cái 6 Trẻ 15 MN231015 Ghế cho trẻ Cái 25 Trẻ 16 MN231016 Thùng đựng nước có vòi Cái 1 Trẻ 17 MN231017 Thùng đựng rác Cái 1 Dùng chung 18 MN231018 Ti vi màu Cái 1 Dùng chung 19 MN231019 Đầu đĩa DVD Cái 1 Dùng chung 20 MN231020 Đàn Organ Bộ 1 Giáo viên 21 MN231021 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 4 Trẻ II THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU 22 MN232022 Bóng nhỏ Quả 15 Trẻ 23 MN232023 Bóng to Quả 10 Trẻ 24 MN232024 Gậy thể dục nhỏ C¸i 25 Trẻ 25 MN232025 Gậy thể dục to C¸i 2 Giáo viên 26 MN232026 Vòng thể dục nhỏ Cái 25 Trẻ 27 MN232027 Vòng thể dục to Cái 2 Giáo viên 28 MN232028 Bập bênh Cái 2 Trẻ 29 MN232029 Cổng chui Cái 4 Trẻ 30 MN232030 Cột ném bóng c¸i 2 TrÎ 31 MN232031 Đồ chơi có bánh xe và dây kéo Bộ 5 Trẻ 32 MN232032 Hộp thả hình Bộ 5 Trẻ 33 MN232033 Lồng hộp vuông Bộ 5 Trẻ 34 MN232034 Lồng hộp tròn Bộ 5 Trẻ 35 MN232035 Bộ xâu hạt Bé 10 Trẻ 36 MN232036 Bộ xâu dây Bộ 5 Trẻ 37 MN232037 Bé bóa cäc Bộ 5 TrÎ 38 MN232038 Búa 3 bi 2 tầng Bộ 2 Trẻ 39 MN232039 Các con kéo dây có khớp Con 3 Trẻ 40 MN232040 Bé th¸o l¾p vßng Bộ 5 TrÎ 41 MN232041 Bộ xây dựng trên xe Bộ 2 Trẻ (35 chi tiết) 42 MN232042 Hàng rào nhựa Bộ 3 Trẻ 43 MN232043 Bộ rau, củ, quả Bộ 3 Trẻ 44 MN232044 Đồ chơi các con vật nuôi trong gia đình Bộ 2 TrÎ 45 MN232045 Đồ chơi các con vật sống dưới nước Bộ 2 Trẻ 46 MN232046 Đồ chơi các con vật sống trong rừng Bộ 2 TrÎ 47 MN232047 Đồ chơi các loại rau, củ, quả Bộ 2 Trẻ 48 MN232048 Tranh ghép các con vật Bộ 1 Trẻ 49 MN232049 Tranh ghép các loại quả Bộ 1 TrÎ 50 MN232050 Đồ chơi nhồi bông Bộ 1 Trẻ 51 MN232051 Đồ chơi với cát Bộ 2 Trẻ 52 MN232052 Bảng quay 2 mặt Bộ 1 Dùng chung 53 MN232053 Tranh đéng vËt nu«i trong gia ®×nh Bé 1 Dùng chung 54 MN232054 Tranh về các loại rau, củ, quả, hoa Bé 1 Dùng chung 55 MN232055 Tranh các phương tiện giao thông Bé 1 Dùng chung 56 MN232056 Tranh cảnh báo nguy hiểm Bé 1 Giáo viên 57 MN232057 Bộ tranh truyện nhà trẻ Bộ 2 Giáo viên 58 MN232058 Bộ tranh minh họa thơ nhà trẻ Bộ 2 Giáo viên 59 MN232059 Lô tô các loại quả Bé 25 Dùng chung 60 MN232060 Lô tô các con vật Bé 25 Dùng chung 61 MN232061 Lô tô các phương tiện giao thông Bé 25 Dùng chung 62 MN232062 Lô tô các hoa Bé 25 Dùng chung 63 MN232063 Con rối Bộ 1 Gi¸o viªn 64 MN232064 Khối hình to Bộ 8 Trẻ 65 MN232065 Khối hình nhỏ Bộ 8 Trẻ 66 MN232066 Búp bê bé trai (cao – thấp) Con 4 Trẻ 67 MN232067 Búp bê bé gái (cao- thấp) Con 4 TrÎ 68 MN232068 Bộ đồ chơi nấu ăn Bộ 3 Trẻ 69 MN232069 Bộ bàn ghế giường tủ Bộ 2 Trẻ 70 MN232070 Bộ dụng cụ bác sĩ Bộ 2 Trẻ 71 MN232071 Giường búp bê Bộ 2 Trẻ 72 MN232072 Xắc xô to C¸i 1 Gi¸o viªn 73 MN232073 Xắc xô nhỏ Cái 10 Trẻ 74 MN232074 Phách gõ §«i 10 Trẻ 75 MN232075 Trống cơm Cái 5 Trẻ 76 MN232076 Xúc xắc Cái 6 Trẻ 77 MN232077 Trống con Cái 10 Trẻ 78 MN232078 Đất nặn Hộp 25 Trẻ 79 MN232079 Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu Hộp 25 Trẻ 80 MN232080 Bảng con Cái 15 Trẻ 81 MN232081 Bộ nhận biết, tập nói, Bộ 1 Giáo viên III SÁCH – TÀI LIỆU – BĂNG ĐĨA 82 MN233082 Thơ ở Nhà trẻ Quyển 4 Dùng chung 83 MN233083 Truyện kể ở Nhà trẻ Quyển 4 Dùng chung 84 MN233084 Vở tập tạo hình Quyển 25 Trẻ 85 MN233085 Chương trình giáo dục mầm non Quyển 1 Giáo viên 86 MN233086 Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (3-36 tháng tuổi) Quyển 1 Giáo viên 87 MN233087 Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi Quyển 1 Giáo viên 88 MN233088 Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố Quyển 1 Giáo viên 89 MN233089 Băng/đĩa các bài hát, nhạc không lời, dân ca, hát ru, thơ Bộ 1 Giáo viên 90 MN233090 Băng/đĩa âm thanh tiếng kêu của các con vật Bộ 1 Giáo viên

4. Danh mục đồ dùng đồ chơi cho trẻ 3 – 4 tuổi

TT MÃ SỐ TÊN THIẾT BỊ ĐVT SL ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG GHI CHÚ 1 2 3 4 5 6 7 I ĐỒ DÙNG 1 MN341001 Giá phơi khăn Cái 1 Trẻ 2 MN341002 Tủ (giá) đựng ca cốc Cái 1 Trẻ 3 MN341003 Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 2 Trẻ 4 MN341004 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 1 Trẻ 5 MN341005 Phản Cái 13 Trẻ 6 MN341006 Cốc uống nước Cái 25 Trẻ 7 MN341007 Bình ủ nước Cái 1 Trẻ 8 MN341008 Giá để giày dép Cái 2 Trẻ 9 MN341009 Xô Cái 2 Trẻ 10 MN341010 Chậu Cái 2 Trẻ 11 MN341011 Bàn giáo viên Cái 1 Giáo viên 12 MN341012 Ghế giáo viên Cái 2 Giáo viên 13 MN341013 Bàn cho trẻ Cái 13 Trẻ 14 MN341014 Ghế cho trẻ Cái 25 Trẻ 15 MN341015 Thùng đựng nước có vòi Cái 1 Trẻ 16 MN341016 Thùng đựng rác có nắp đậy Cái 2 Dùng chung 17 MN341017 Đầu DVD Cái 1 Dùng chung 18 MN341018 Ti vi Cái 1 Dùng chung 19 MN341019 Đàn organ Cái 1 Giáo viên 20 MN341020 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 5 Trẻ II THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU 21 MN342021 Bàn chải đánh răng trẻ em Cái 5 Trẻ 22 MN342022 Mô hình hàm răng Cái 2 Trẻ 23 MN342023 Vòng thể dục to Cái 2 Giáo viên 24 MN342024 Gậy thể dục to Cái 2 Giáo viên 25 MN342025 Cột ném bóng Cái 2 Trẻ 26 MN342026 Vòng thể dục nhỏ Cái 25 Trẻ 27 MN342027 Gậy thể dục nhỏ Cái 25 Trẻ 28 MN342028 Xắc xô Cái 2 Giáo viên 29 MN342029 Trống da Cái 1 Giáo viên 30 MN342030 Cổng chui Cái 3 Trẻ 31 MN342031 Bóng nhỏ Quả 25 Trẻ 32 MN342032 Bóng to Quả 5 Trẻ 33 MN342033 Nguyên liệu để đan tết kg 1 Trẻ 34 MN342034 Kéo thủ công Cái 25 Trẻ 35 MN342035 Kéo văn phòng Cái 1 Giáo viên 36 MN342036 Bút chì đen Cái 25 Trẻ 37 MN342037 Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu Hộp 25 Trẻ 38 MN342038 Đất nặn Hộp 25 Trẻ 39 MN342039 Giấy màu túi 25 Trẻ 40 MN342040 Bộ dinh dưỡng 1 Bộ 2 Trẻ 41 MN342041 Bộ dinh dưỡng 2 Bộ 2 Trẻ 42 MN342042 Bộ dinh dưỡng 3 Bộ 2 Trẻ 43 MN342043 Bộ dinh dưỡng 4 Bộ 2 Trẻ 44 MN342044 Hàng rào lắp ghép lớn Túi 3 Trẻ 45 MN342045 Ghép nút lớn Túi 2 Trẻ 46 MN342046 Tháp dinh dưỡng Tờ 1 Trẻ 47 MN342047 Búp bê bé trai Con 2 Trẻ 48 MN342048 Búp bê bé gái Con 2 Trẻ 49 MN342049 Bộ đồ chơi nấu ăn Bộ 3 Trẻ 50 MN342050 Bộ dụng cụ bác sỹ Bộ 2 Trẻ 51 MN342051 Bộ xếp hình trên xe Bộ 6 Trẻ (25 chi tiết) 52 MN342052 Bộ xếp hình các phương tiện giao thông Bộ 3 Trẻ 53 MN342053 Gạch xây dựng Thùng 2 Trẻ 54 MN342054 Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây Bộ 2 Trẻ 55 MN342055 Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng gia đình Bộ 2 Trẻ 56 MN342056 Đồ chơi các phương tiện giao thông Bộ 2 Trẻ 57 MN342057 Bộ động vật biển Bộ 2 Trẻ 58 MN342058 Bộ động vật sống trong rừng Bộ 2 Trẻ 59 MN342059 Bộ động vật nuôi trong gia đình Bộ 2 Trẻ 60 MN342060 Bộ côn trùng Bộ 2 Trẻ 61 MN342061 Nam châm thẳng Cái 3 Trẻ 62 MN342062 Kính lúp Cái 3 Trẻ 63 MN342063 Phễu nhựa Cái 3 Trẻ 64 MN342064 Bể chơi với cát và nước Bộ 1 Trẻ 65 MN342065 Bộ làm quen với toán Bộ 15 Trẻ (Mẫu giáo 3-4 tuổi) 66 MN342066 Con rối Bộ 1 Trẻ 67 MN342067 Bộ hình học phẳng Túi 25 Trẻ 68 MN342068 Bảng quay 2 mặt Cái 1 Dùng chung 69 MN342069 Tranh các loại hoa, quả, củ Bộ 2 Dùng chung 70 MN342070 Tranh các con vật Bộ 2 Dùng chung 71 MN342071 Tranh ảnh một số nghề nghiệp Bộ 2 Dùng chung 72 MN342072 Đồng hồ học đếm 2 mặt Cái 2 Trẻ 73 MN342073 Hộp thả hình Cái 3 Trẻ 74 MN342074 Bàn tính học đếm Cái 3 Trẻ 75 MN342075 Bộ tranh truyện mẫu giáo 3-4 tuổi Bộ 1 Giáo viên 76 MN342076 Bộ tranh minh họa thơ lớp 3-4 tuổi Bộ 1 Giáo viên 77 MN342077 Bảng con Cái 25 Trẻ 78 MN342078 Tranh cảnh báo nguy hiểm Bộ 1 Giáo viên 79 MN342079 Tranh, ảnh về Bác Hồ Bộ 1 Dùng chung 80 MN342080 Màu nước Hộp 25 Trẻ 81 MN342081 Bút lông cỡ to Cái 12 Trẻ 82 MN342082 Bút lông cỡ nhỏ Cái 12 Trẻ 83 MN342083 Dập ghim Cái 1 Giáo viên 84 MN342084 Bìa các màu Tờ 50 Giáo viên 85 MN342085 Giấy trắng A0 Tờ 50 Dùng chung 86 MN342086 Kẹp sắt các cỡ Cái 10 Dùng chung 87 MN342087 Dập lỗ Cái 1 Giáo viên 88 MN342088 Súng bắn keo Cái 1 Giáo viên 89 MN342089 Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp Bộ 3 Trẻ 90 MN342090 Lịch của trẻ Bộ 1 Trẻ III SÁCH – TÀI LIỆU – BĂNG ĐĨA 91 MN343091 Truyện tranh các loại Cuốn 25 Trẻ 92 MN343092 Vở tập tạo hình Cuốn 25 Trẻ 93 MN343093 Vở làm quen với toán Cuốn 25 Trẻ 94 MN343094 Chương trình giáo dục mầm non Cuốn 1 Giáo viên 95 MN343095 Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non Cuốn 1 Giáo viên 96 MN343096 Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi Cuốn 1 Giáo viên 97 MN343097 Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố Cuốn 1 Giáo viên 98 MN343098 Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong trường mầm non Cuốn 1 Giáo viên 99 MN343099 Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả Bộ 1 Giáo viên 100 MN343100 Băng/đĩa các bài hát, nhạc không lời, dân ca, hát ru Bộ 1 Giáo viên 101 MN343101 Băng/đĩa thơ ca, truyện kể Bộ 1 Giáo viên 102 MN343102 Băng/đĩa hình “Vẽ tranh theo truyện kể” Bộ 1 Giáo viên 103 MN343103 Băng/đĩa hình “Kể chuyện theo tranh” Bộ 1 Giáo viên 104 MN343104 Băng/đĩa hình về Bác Hồ Bộ 1 Giáo viên

5. Danh mục đồ dùng đồ chơi cho trẻ 4 – 5 tuổi

TT MÃ SỐ TÊN THIẾT BỊ ĐVT SL ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG GHI CHÚ 1 2 3 4 5 6 7 I ĐỒ DÙNG 1 MN451001 Giá phơi khăn Cái 1 Trẻ 2 MN451002 Cốc uống nước Cái 30 Trẻ 3 MN451003 Tủ (giá) đựng ca cốc Cái 1 Trẻ 4 MN451004 Bình ủ nước Cái 1 Trẻ 5 MN451005 Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 2 Trẻ 6 MN451006 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 1 Trẻ 7 MN451007 Phản Cái 15 Trẻ 8 MN451008 Giá để giày dép Cái 1 Trẻ 9 MN451009 Xô Cái 2 Trẻ 10 MN451010 Chậu Cái 2 Trẻ 11 MN451011 Bàn giáo viên Cái 1 Giáo viên 12 MN451012 Ghế giáo viên Cái 2 Giáo viên 13 MN451013 Bàn cho trẻ Cái 15 Trẻ 14 MN451014 Ghế cho trẻ Cái 30 Trẻ 15 MN451015 Thùng đựng nước có vòi Cái 1 Trẻ 16 MN451016 Thùng đựng rác có nắp đậy Cái 2 Dùng chung 17 MN451017 Đầu đĩa DVD cái 1 Dùng chung 18 MN451018 Ti vi cái 1 Dùng chung 19 MN451019 Đàn organ cái 1 Giáo viên 20 MN451020 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 5 Trẻ II THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU 21 MN452021 Bàn chải đánh răng trẻ em Cái 6 Trẻ 22 MN452022 Mô hình hàm răng Cái 3 Trẻ 23 MN452023 Vòng thể dục nhỏ Cái 30 Trẻ 24 MN452024 Gậy thể dục nhỏ Cái 30 Trẻ 25 MN452025 Cổng chui Cái 5 Trẻ 26 MN452026 Cột ném bóng Cái 2 Trẻ 27 MN452027 Vòng thể dục cho giáo viên Cái 1 Giáo viên 28 MN452028 Gậy thể dục cho giáo viên Cái 1 Giáo viên 29 MN452029 Bộ chun học toán Cái 6 Trẻ 30 MN452030 Ghế băng thể dục Cái 2 Trẻ 31 MN452031 Bục bật sâu Cái 2 Trẻ 32 MN452032 Nguyên liệu để đan tết Kg 1 trẻ 33 MN452033 Các khối hình học Bộ 10 Trẻ 34 MN452034 Bộ xâu dây tạo hình Hộp 10 Trẻ 35 MN452035 Kéo thủ công Cái 30 Trẻ 36 MN452036 Kéo văn phòng Cái 1 Giáo viên 37 MN452037 Bút chì đen Cái 30 Trẻ 38 MN452038 Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu Hộp 30 Trẻ 39 MN452039 Giấy màu Túi 30 Trẻ 40 MN452040 Bộ dinh dưỡng 1 Bộ 1 Trẻ 41 MN452041 Bộ dinh dưỡng 2 Bộ 1 Trẻ 42 MN452042 Bộ dinh dưỡng 3 Bộ 1 Trẻ 43 MN452043 Bộ dinh dưỡng 4 Bộ 1 Trẻ 44 MN452044 Tháp dinh dưỡng Cái 1 Giáo viên 45 MN452045 Lô tô dinh dưỡng Bộ 6 Trẻ 46 MN452046 Bộ luồn hạt Bộ 5 Trẻ 47 MN452047 Bộ lắp ghép Bộ 2 Trẻ (Khối chữ X) 48 MN452048 Búp bê bé trai Con 3 Trẻ 49 MN452049 Búp bê bé gái Con 3 Trẻ 50 MN452050 Bộ đồ chơi gia đình Bộ 1 Trẻ 51 MN452051 Bộ dụng cụ bác sỹ Bộ 2 Trẻ 52 MN452052 Bộ tranh cảnh báo Bộ 1 Giáo viên 53 MN452053 Bộ ghép hình hoa Bộ 3 Trẻ 54 MN452054 Bộ lắp ráp nút tròn Bộ 3 Trẻ 55 MN452055 Hàng rào nhựa Bộ 3 Trẻ 56 MN452056 Bộ xây dựng Bộ 3 Trẻ (51 Chi tiết) 57 MN452057 Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây Bộ 2 Trẻ 58 MN452058 Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng gia đình Bộ 2 Trẻ 59 MN452059 Đồ chơi các phương tiện giao thông Bộ 2 Trẻ 60 MN452060 Bộ lắp ráp xe lửa bộ 1 Trẻ 61 MN452061 Bộ động vật biển Bộ 2 Trẻ 62 MN452062 Bộ động vật sống trong rừng Bộ 2 Trẻ 63 MN452063 Bộ động vật nuôi trong gia đình Bộ 2 Trẻ 64 MN452064 Bộ côn trùng Bộ 2 Trẻ 65 MN452065 Tranh về các loài hoa, rau, quả, củ Bộ 1 Trẻ 66 MN452066 Nam châm thẳng Cái 3 Trẻ 67 MN452067 Kính lúp Cái 3 Trẻ 68 MN452068 Phễu nhựa Cái 3 Trẻ 69 MN452069 Bể chơi với cát và nước Bộ 1 Trẻ 70 MN452070 Cân thăng bằng Bộ 2 Trẻ 71 MN452071 Bộ làm quen với toán Bộ 15 Trẻ (Mẫu giáo 4-5 tuổi) 72 MN452072 Đồng hồ lắp ráp Bộ 3 Trẻ 73 MN452073 Bàn tính học đếm Bộ 3 Trẻ 74 MN452074 Bộ hình phẳng Túi 30 Trẻ 75 MN452075 Ghép nút lớn Túi 3 Trẻ 76 MN452076 Bộ đồ chơi nấu ăn gia đình Bộ 3 Trẻ 77 MN452077 Bộ xếp hình các phương tiện giao thông Bộ 3 Trẻ 78 MN452078 Tranh ảnh một số nghề nghiệp Bộ 1 Giáo viên 79 MN452079 Một số hình ảnh lễ hội, danh lam, thắng cảnh Bộ 1 Trẻ 80 MN452080 Bảng quay 2 mặt Cái 1 Trẻ 81 MN452081 Bộ sa bàn giao thông Bộ 1 Trẻ 82 MN452082 Lô tô động vật Bộ 10 Dùng chung 83 MN452083 Lô tô thực vật Bộ 10 Dùng chung 84 MN452084 Lô tô phương tiện giao thông Bộ 10 Dùng chung 85 MN452085 Lô tô đồ vật Bộ 10 Dùng chung 86 MN452086 Tranh số lượng Tờ 1 Trẻ 87 MN452087 Đomino học toán Bộ 5 Trẻ 88 MN452088 Bộ chữ số và số lượng Bộ 15 Trẻ 89 MN452089 Lô tô hình và số lượng Bộ 15 Trẻ 90 MN452090 Bộ tranh truyện mẫu giáo 4 – 5 tuổi Bộ 2 Dùng chung 91 MN452091 Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 4- 5 tuổi Bộ 2 Dùng chung 92 MN452092 Bộ tranh mẫu giáo 4-5 tuổi theo chủ đề Bộ 2 Dùng chung 93 MN452093 Tranh, ảnh về Bác Hồ Bộ 1 Dùng chung 94 MN452094 Lịch của bé Bộ 1 Trẻ 95 MN452095 Bộ chữ và số Bộ 6 Trẻ 96 MN452096 Bộ trang phục Công an Bộ 1 Trẻ 97 MN452097 Bộ trang phục Bộ đội Bộ 1 Trẻ 98 MN452098 Bộ trang phục Bác sỹ Bộ 1 Trẻ 99 MN452099 Bộ trang phục nấu ăn Bộ 1 Trẻ 100 MN452100 Bộ xếp hình xây dựng Lăng Bác Bộ 1 Trẻ 101 MN452101 Gạch xây dựng Thùng 1 Trẻ 102 MN452102 Con rối Bộ 1 Giáo viên 103 MN452103 Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp Cái 5 Trẻ 104 MN452104 Đất nặn Hộp 30 Trẻ 105 MN452105 Màu nước Hộp 25 Trẻ 106 MN452106 Bút lông cỡ to Cái 12 Trẻ 107 MN452107 Bút lông cỡ nhỏ Cái 12 Trẻ 108 MN452108 Dập ghim Cái 1 Giáo viên 109 MN452109 Bìa các màu Tờ 50 Giáo viên 110 MN452110 Giấy trắng A0 Tờ 50 Dùng chung 111 MN452111 Kẹp sắt các cỡ Cái 10 Dùng chung 112 MN452112 Dập lỗ Cái 1 Giáo viên III SÁCH – TÀI LIỆU – BĂNG ĐĨA 113 MN453113 Truyện tranh các loại Cuốn 30 Trẻ 114 MN453114 Vở tập tạo hình Cuốn 30 Trẻ 115 MN453115 Vở làm quen với toán Cuốn 30 Trẻ 116 MN453116 Chương trình giáo dục mầm non Cuốn 1 Giáo viên 117 MN453117 Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non Cuốn 1 Giáo viên 118 MN453118 Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi Cuốn 1 Giáo viên 119 MN453119 Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố Cuốn 1 Giáo viên 120 MN453120 Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong trường mầm non Cuốn 1 Giáo viên 121 MN453121 Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả Bộ 1 Giáo viên 122 MN453122 Băng/đĩa các bài hát, nhạc không lời, dân ca, hát ru Bộ 1 Giáo viên 123 MN453123 Băng/đĩa thơ ca, truyện kể Bộ 1 Giáo viên 124 MN453124 Băng/đĩa hình “Vẽ tranh theo truyện kể” Bộ 1 Giáo viên 125 MN453125 Băng/đĩa hình “Kể chuyện theo tranh” Bộ 1 Giáo viên 126 MN453126 Băng/đĩa hình về Bác Hồ Bộ 1 Giáo viên

6. Danh mục đồ dùng đồ chơi cho trẻ 5 – 6 tuổi

TT MÃ SỐ TÊN THIẾT BỊ ĐVT SL ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG GHI CHÚ 1 2 3 4 5 6 8 I ĐỒ DÙNG 1 MN561001 Giá phơi khăn Cái 1 Trẻ 2 MN561002 Cốc uống nước Cái 35 Trẻ 3 MN561003 Tủ (giá) đựng ca cốc Cái 1 Trẻ 4 MN561004 Bình ủ nước Cái 1 Trẻ 5 MN561005 Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 2 Trẻ 6 MN561006 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 2 Trẻ 7 MN561007 Phản Cái 18 Trẻ 8 MN561008 Giá để giày dép Cái 2 Trẻ 9 MN561009 Thùng đựng rác có nắp đậy Cái 2 Dùng chung 10 MN561010 Thùng đựng nước có vòi Cái 1 Trẻ 11 MN561011 Xô Cái 2 Trẻ 12 MN561012 Chậu Cái 2 Trẻ 13 MN561013 Bàn cho trẻ Cái 18 Trẻ 14 MN561014 Ghế cho trẻ Cái 35 Trẻ 15 MN561015 Bàn giáo viên Cái 1 Giáo viên 16 MN561016 Ghế giáo viên Cái 2 Giáo viên 17 MN561017 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 5 Trẻ 18 MN561018 Tivi Cái 1 Dùng chung 19 MN561019 Đầu đĩa DVD Cái 1 Dùng chung 20 MN561020 Đàn organ Cái 1 Giáo viên II THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU 21 MN562021 Bàn chải đánh răng trẻ em Cái 6 Trẻ 22 MN562022 Mô hình hàm răng Cái 3 Trẻ 23 MN562023 Vòng thể dục to Cái 2 Trẻ 24 MN562024 Vòng thể dục nhỏ Cái 35 Trẻ 25 MN562025 Gậy thể dục nhỏ Cái 35 Trẻ 26 MN562026 Xắc xô Cái 2 Giáo viên 27 MN562027 Cổng chui Cái 5 Trẻ 28 MN562028 Gậy thể dục to Cái 2 Giáo viên 29 MN562029 Cột ném bóng Cái 2 Trẻ 30 MN562030 Bóng các loại Quả 16 Trẻ 31 MN562031 Đồ chơi Bowling Bộ 5 Trẻ 32 MN562032 Dây thừng Cái 3 Trẻ 33 MN562033 Nguyên liệu để đan tết kg 1 Trẻ 34 MN562034 Kéo thủ công Cái 35 Trẻ 35 MN562035 Kéo văn phòng Cái 1 Giáo viên 36 MN562036 Bút chì đen Cái 35 Trẻ 37 MN562037 Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu Hộp 35 Trẻ 38 MN562038 Bộ dinh dưỡng 1 Bộ 1 Trẻ 39 MN562039 Bộ dinh dưỡng 2 Bộ 1 Trẻ 40 MN562040 Bộ dinh dưỡng 3 Bộ 1 Trẻ 41 MN562041 Bộ dinh dưỡng 4 Bộ 1 Trẻ 42 MN562042 Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây Bộ 1 Trẻ 43 MN562043 Bộ lắp ráp kỹ thuật Bộ 2 Trẻ 44 MN562044 Bộ xếp hình xây dựng Bộ 2 Trẻ (51 Chi tiết) 45 MN562045 Bộ luồn hạt Bộ 5 Trẻ 46 MN562046 Bộ lắp ghép Bộ 2 Trẻ (Khối chữ X) 47 MN562047 Đồ chơi các phương tiện giao thông Bộ 2 Trẻ 48 MN562048 Bộ lắp ráp xe lửa Bộ Trẻ 49 MN562049 Bộ sa bàn giao thông Bộ 1 Trẻ 50 MN562050 Bộ động vật sống dưới nước Bộ 2 Trẻ 51 MN562051 Bộ động vật sống trong rừng Bộ 2 Trẻ 52 MN562052 Bộ động vật nuôi trong gia đình Bộ 2 Trẻ 53 MN562053 Bộ côn trùng Bộ 2 Trẻ 54 MN562054 Cân chia vạch Cái 1 Trẻ 55 MN562055 Nam châm thẳng Cái 3 Trẻ 56 MN562056 Kính lúp Cái 3 Trẻ 57 MN562057 Phễu nhựa Cái 3 Trẻ 58 MN562058 Bể chơi với cát và nước Bộ 1 Trẻ 59 MN562059 Ghép nút lớn Bộ 5 Trẻ 60 MN562060 Bộ ghép hình hoa Bộ 5 Trẻ 61 MN562061 Bảng chun học toán Bộ 5 Trẻ 62 MN562062 Đồng hồ học số, học hình Cái 2 Trẻ 63 MN562063 Bàn tính học đếm Cái 2 Trẻ 64 MN562064 Bộ làm quen với toán Bộ 15 Trẻ (Mẫu giáo 5-6 tuổi) 65 MN562065 Bộ hình khối Bộ 5 Trẻ 66 MN562066 Bộ nhận biết hình phẳng Túi 35 Trẻ 67 MN562067 Bộ que tính Bộ 15 Trẻ 68 MN562068 Lô tô động vật Bộ 15 Dùng chung 69 MN562069 Lô tô thực vật Bộ 15 Dùng chung 70 MN562070 Lô tô phương tiện giao thông Bộ 15 Dùng chung 71 MN562071 Lô tô đồ vật Bộ 15 Dùng chung 72 MN562072 Domino chữ cái và số Hộp 10 Trẻ 73 MN562073 Bảng quay 2 mặt Cái 1 Dùng chung 74 MN562074 Bộ chữ cái Bộ 15 Trẻ 75 MN562075 Lô tô lắp ghép các khái niệm tương phản Bộ 5 Trẻ 76 MN562076 Lịch của trẻ Bộ 1 Trẻ 77 MN562077 Tranh ảnh về Bác Hồ Bộ 1 Giáo viên 78 MN562078 Tranh cảnh báo nguy hiểm Bộ 1 Giáo viên 79 MN562079 Tranh ảnh một số nghề phổ biến Bộ 1 Giáo viên 80 MN562080 Bộ tranh truyện mẫu giáo 5 – 6 tuổi Bộ 2 Giáo viên 81 MN562081 Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 5 – 6 tuổi Bộ 2 Giáo viên 82 MN562082 Bộ Tranh mẫu giáo 5-6 tuổi theo chủ đề Bộ 2 Giáo viên 83 MN562083 Bộ dụng cụ lao động Bộ 3 Trẻ 84 MN562084 Bộ đồ chơi nhà bếp Bộ 2 Trẻ 85 MN562085 Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình Bộ 2 Trẻ 86 MN562086 Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống Bộ 2 Trẻ 87 MN562087 Bộ trang phục nấu ăn Bộ 1 Trẻ 88 MN562088 Búp bê bé trai Con 3 Trẻ 89 MN562089 Búp bê bé gái Con 3 Trẻ 90 MN562090 Bộ trang phục công an Bộ 2 Trẻ 91 MN562091 Doanh trại bộ đội Bộ 2 Trẻ 92 MN562092 Bộ trang phục bộ đội Bộ 2 Trẻ 93 MN562093 Bộ trang phục công nhân Bộ 2 Trẻ 94 MN562094 Bộ dụng cụ bác sỹ Bộ 2 Trẻ 95 MN562095 Bộ trang phục bác sỹ Bộ 2 Trẻ 96 MN562096 Gạch xây dựng Thùng 2 Trẻ 97 MN562097 Bộ xếp hình xây dựng Bộ 2 Trẻ (44 Chi tiết) 98 MN562098 Hàng rào lắp ghép lớn Túi 3 Trẻ 99 MN562099 Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp Cái 12 Trẻ 100 MN562100 Đất nặn hộp 30 Trẻ 101 MN562101 Màu nước Hộp 25 Trẻ 102 MN562102 Bút lông cỡ to Cái 12 Trẻ 103 MN562103 Bút lông cỡ nhỏ Cái 12 Trẻ 104 MN562104 Dập ghim Cái 1 Giáo viên 105 MN562105 Bìa các màu Tờ 50 Giáo viên 106 MN562106 Giấy trắng A0 Tờ 50 Dùng chung 107 MN562107 Kẹp sắt các cỡ Cái 10 Dùng chung 108 MN562108 Dập lỗ Cái 1 Giáo viên III SÁCH-TÀI LIỆU-BĂNG ĐĨA 109 MN563109 Truyện tranh các loại Cuốn 35 Trẻ 110 MN563110 Vở tập tạo hình Cuốn 35 Trẻ 111 MN563111 Vở làm quen với toán Cuốn 35 Trẻ 112 MN563112 Tập tô chữ cái Cuốn 35 Trẻ 113 MN563113 Chương trình giáo dục mầm non Cuốn 1 Giáo viên 114 MN563114 Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo lớn) Cuốn 1 Giáo viên 115 MN563115 Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi Cuốn 1 Giáo viên 116 MN563116 Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố Cuốn 1 Giáo viên 117 MN563117 Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong trường mầm non Cuốn 1 Giáo viên 118 MN563118 Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả Bộ 1 Giáo viên 119 MN563119 Băng/đĩa các bài hát, nhạc không lời, dân ca, hát ru Bộ 1 Giáo viên 120 MN563120 Băng/đĩa thơ ca, truyện kể Bộ 1 Giáo viên 121 MN563121 Băng/đĩa hình “Vẽ tranh theo truyện kể” Bộ 1 Giáo viên 122 MN563122 Băng/đĩa hình “Kể chuyện theo tranh” Bộ 1 Giáo viên 123 MN563123 Băng/đĩa hình về Bác Hồ Bộ 1 Giáo viên 124 MN563124 Băng/đĩa hình các hoạt động giáo dục theo chủ đề Bộ 1 Giáo viên

7. Danh mục đồ dùng đồ chơi mầm non bãi bỏ theo Thông tư 34

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. Sửa đổi, bổ sung các thiết bị sau:

a) Thiết bị “Bút sáp, phấn vẽ, bút chì” (Mã số MN122047) thành “Bút sáp, phấn vẽ” tại Danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, nhóm trẻ 12 – 24 tháng tuổi;

b) Thiết bị “Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu” (Mã số MN232079) thành “Bút sáp, phấn vẽ” tại Danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, nhóm trẻ 24 – 36 tháng tuổi.

2. Bãi bỏ các thiết bị sau:

a) Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, nhóm trẻ 3 – 12 tháng tuổi sau:

SỐ TT MÃ SỐ TÊN THIẾT BỊ 1 MN013043 Thơ ở Nhà trẻ 2 MN013044 Truyện kể ở Nhà trẻ 3 MN013045 Chương trình giáo dục mầm non 4 MN013046 Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (3-36 tháng tuổi) 5 MN013047 Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi 6 MN013048 Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố

b) Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, nhóm trẻ 12 – 24 tháng tuổi sau:

SỐ TT MÃ SỐ TÊN THIẾT BỊ 1 MN123061 Thơ ở Nhà trẻ 2 MN123062 Truyện kể ở Nhà trẻ 3 MN123063 Chương trình giáo dục mầm non 4 MN123064 Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (3-36 tháng tuổi) 5 MN123065 Đồ chơi cho trẻ dưới 6 tuổi 6 MN123066 Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố

c) Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, nhóm trẻ 24 – 36 tháng tuổi sau:

SỐ TT MÃ SỐ TÊN THIẾT BỊ 1 MN233082 Thơ ở Nhà trẻ 2 MN233083 Truyện kể ở Nhà trẻ 3 MN233084 Vở tập tạo hình 4 MN233085 Chương trình giáo dục mầm non 5 MN233086 Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (3-36 tháng tuổi) 6 MN233087 Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi 7 MN233088 Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố

d) Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi sau:

SỐ TT MÃ SỐ TÊN THIẾT BỊ 1 MN343091 Truyện tranh các loại 2 MN343092 Vở tập tạo hình 3 MN343093 Vở làm quen với toán 4 MN343094 Chương trình giáo dục mầm non 5 MN343095 Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non 6 MN343096 Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi 7 MN343097 Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố 8 MN343098 Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong trường mầm non 9 MN343099 Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

e) Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi sau:

SỐ TT MÃ SỐ TÊN THIẾT BỊ 1 MN453113 Truyện tranh các loại 2 MN453114 Vở tập tạo hình 3 MN453115 Vở làm quen với toán 4 MN453116 Chương trình giáo dục mầm non 5 MN453117 Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non 6 MN453118 Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi 7 MN453119 Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố 8 MN453120 Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong trường mầm non 9 MN453121 Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

f) Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi sau:

SỐ TT MÃ SỐ TÊN THIẾT BỊ 1 MN563109 Truyện tranh các loại 2 MN563110 Vở tập tạo hình 3 MN563111 Vở làm quen với toán 4 MN563112 Tập tô chữ cái 5 MN563113 Chương trình giáo dục mầm non 6 MN563114 Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo lớn) 7 MN563115 Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi 8 MN563116 Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố 9 MN563117 Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong trường mầm non 10 MN563118 Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

Điều 2. Căn cứ danh mục thiết bị sửa đổi, bổ sung ban hành tại Thông tư này, các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, tự làm, sưu tầm, sử dụng và bảo quản thiết bị phục vụ dạy học tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2013.

Điều 4. Chánh Văn phòng; Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Ngoài ra, Thông tư 34/2013/TT-BGDĐT đã sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT từ ngày 17/09/2013. Mời các bạn tham khảo thêm Danh mục bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, tại đây.

danh mục đồ dùng - đồ chơi mầm non theo thông tư 32

Previous article99 Mẫu sơn nhà màu hồng nhạt | hồng phấn đẹp nhất 2022
Next articleCông thức tính nồng độ phần trăm và bài tập vận dụng – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here