sách giáo khoa lớp sáu

Lập kế hoạch sách giáo khoa mới năm học 2021-2022. Sách giáo khoa lớp 6 dành cho giáo viên và phụ huynh. Đây là bộ sách “Tri thức và Cuộc sống” do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Chúng ta có thể xem trước nội dung của những cuốn sách được đề xuất dưới đây,

1. Toán 6

diễn tả

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Nguyễn Huy Doãn (Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Đoàn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng

Cấu trúc chương trình học áp dụng quy trình giảng dạy gồm 4 bước “bắt đầu, hình thành kiến ​​thức, thực hành và vận dụng” giúp giáo viên soạn bài dễ dàng mà không tốn quá nhiều thời gian. Các hoạt động học tập được thiết kế để hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy.

Nội dung được tích hợp xuyên suốt các bộ môn, sát với thực tế cuộc sống, giúp học sinh dễ học, dễ nhớ và dễ tự học. Kiến thức được đúc kết từ các tình huống thực tế và áp dụng để giải quyết các vấn đề thực tế. Sách tạo nhiều cơ hội để học sinh phát huy năng lực, vận dụng kiến ​​thức vào giải quyết các vấn đề của cuộc sống.

Tải xuống Tập 1 – Tải xuống Tập 2

2. Ngữ văn 6

diễn tả

Bùi Mạnh Hùng (Tổng biên tập), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Tổng biên tập)

Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phượng

Ngữ văn 6 gồm 10 bài, được chia thành hai tập, tương ứng với hai học kì. Chương trình học được kết hợp với hệ thống thể loại và hệ thống chủ đề nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển có hiệu quả kỹ năng ngôn ngữ và văn học của học sinh, đồng thời khơi dậy kinh nghiệm và hứng thú của học sinh, nhằm rèn luyện phẩm chất và nhân cách tốt đẹp của học sinh.

Mỗi bài học được thiết kế xoay quanh các hoạt động đọc, viết, nói và nghe. Nội dung các hoạt động có sự liên kết, lồng ghép chặt chẽ với nhau. Kiến thức về ngữ văn và văn học Việt Nam được cài đặt theo yêu cầu phát triển kĩ năng sử dụng ngôn ngữ và văn học trong từng bài học.

Tải xuống Tập 1 – Tải xuống Tập 2

3. Giáo dục Công dân 6

diễn tả

Nguyễn Thị Toàn (Tổng chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Tổng biên tập)

Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thơ

Cuốn sách này được viết theo hướng trau dồi phẩm chất và năng lực của học sinh. Cấu trúc khóa học luôn được thiết kế theo quy luật nhận thức và lý thuyết kiến ​​tạo của học viên. Từ việc tái hiện, đặt câu hỏi, thực hành kiểm tra giả thuyết, phân tích kết quả, rút ​​ra nhận định và vận dụng vào cuộc sống. Các quy tắc này được thể hiện trong cấu trúc khóa học theo 4 bước: khởi động – khám phá – thực hành – áp dụng.

Sách dạy trẻ tự hào về truyền thống gia đình, dòng tộc; yêu thương con người; chăm chỉ, kiên trì trong học tập và lao động; tôn trọng sự thật; tự lập trong cuộc sống; tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí; dạy trẻ ý thức tự giác; kỹ năng trong tình huống nguy hiểm; hiểu biết về quyền trẻ em, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

tải xuống ở đây

4. Tin học

diễn tả

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà Đăng Cao Tùng (Tổng biên tập)

Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai

Tin học 6 xây dựng bài học bằng các tư liệu thực tế và sử dụng bài học như một phương tiện để giải quyết các vấn đề của cuộc sống. Sách có các dự án học tập hoặc các hoạt động dựa trên dự án để giúp học sinh trải nghiệm các hoạt động tích hợp của việc tạo ra một sản phẩm khi học.

Có các hoạt động trong mọi lớp học. Nghĩa là nó không chỉ đạt được mục tiêu tiếp cận phát triển năng lực học sinh mà còn thực hiện đa dạng hoá các hình thức tổ chức lớp học, khơi dậy hứng thú của học sinh đối với các quá trình nhận thức. Mỗi lớp tương ứng với hai tiết học, thuận tiện cho việc tổ chức các hoạt động trên lớp.

tải xuống ở đây

5. Âm nhạc 6

diễn tả

Lê Huy Hoàng (Tổng biên tập kiêm Tổng biên tập)

Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thủy, Nguyễn Thanh Trinh, Vũ Cẩm Tú

Cuốn sách này được viết trên quan điểm nhẹ nhàng, hấp dẫn và thực tế. Các bài học trong sách được cấu trúc theo hướng hiện đại, là sự kết hợp hài hòa giữa kênh TÀI LIỆU và kênh HOẠT ĐỘNG. Kênh Học liệu phản ánh nội dung các chủ đề của khóa học. Kênh hoạt động thể hiện định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh trong khóa học, nó được hiển thị thông qua hộp chức năng.

Cuốn sách cũng bao gồm các dự án học tập giúp sinh viên áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng hiện có của họ để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp và thực tế. Vì vậy, gắn chương trình học với thực tiễn giúp phát triển năng lực và phẩm chất của người học. Các dự án học tập được trình bày theo một cách thống nhất và bao gồm các nội dung sau: nhiệm vụ, tiến độ, đánh giá và thông tin hỗ trợ.

tải xuống ở đây

6. Công nghệ 6

diễn tả

Lê Huy Hoàng (Tổng biên tập kiêm Tổng biên tập)

Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thủy, Nguyễn Thanh Trinh, Vũ Cẩm Tú

Cuốn sách này được viết trên quan điểm nhẹ nhàng, hấp dẫn và thực tế. Các bài học trong sách được cấu trúc theo hướng hiện đại, là sự kết hợp hài hòa giữa kênh TÀI LIỆU và kênh HOẠT ĐỘNG. Kênh Học liệu phản ánh nội dung các chủ đề của khóa học. Kênh hoạt động thể hiện định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh trong khóa học, nó được hiển thị thông qua hộp chức năng.

Cuốn sách cũng bao gồm các dự án học tập giúp sinh viên áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng hiện có của họ để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp và thực tế. Vì vậy, gắn chương trình học với thực tiễn giúp phát triển năng lực và phẩm chất của người học. Các dự án học tập được trình bày theo một cách thống nhất và bao gồm các nội dung sau: nhiệm vụ, tiến độ, đánh giá và thông tin hỗ trợ.

tải xuống ở đây

7. Địa lý Lịch sử 6

diễn tả

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên, Bộ môn Lịch sử), Nghiêm Đình Vỵ (Tổng chủ biên, Trường THCS, Bộ môn Lịch sử)

Đinh Ngọc Bảo (Chủ biên Lịch sử), Phan Ngọc Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền, Hoàng Anh Tuấn

Đào Ngọc Hùng (Tổng chủ biên kiêm Tổng biên tập Địa lý), Vũ Thị Hằng, Lê Huỳnh, Trần Thị Hồng Mai, Phí Công Việt

Phần lịch sử

Tập trung cung cấp thông tin về nội dung dưới dạng tài liệu viết, tranh, ảnh … kèm theo các câu hỏi và yêu cầu hoạt động để sử dụng các tài liệu này. Trên cơ sở này, giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học, học sinh tích cực tiếp thu kiến ​​thức, rèn luyện và vận dụng.

Về một sự kiện, một quá trình lịch sử, không tập trung trình bày những gì đã xảy ra với mốc thời gian chi tiết mà được thiết kế đơn giản, sinh động dưới dạng infographic hoặc timeline.

Hoạt động thực hành và ứng dụng – gắn kết kiến ​​thức với cuộc sống, trọng tâm là phần thực hành và ứng dụng ở cuối mỗi bài học, đặc biệt là phần thực hành và sinh hoạt, kết thúc mỗi bài học đều có một mối liên hệ với ngày hôm nay. Đây là bộ sách giáo khoa Lịch sử lớp đầu tiên được biên soạn nhằm giúp học sinh bước đầu nhận thức và hình thành kỹ năng, khám phá mối quan hệ giữa các giá trị trong quá khứ và cuộc sống hiện tại, nhận thức sự phát triển của các giá trị và thành tựu trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Phần địa lý

Các bài học trong sách chú trọng phát triển khả năng tổ chức hoạt động (nhóm / cá nhân) của học sinh thông qua các câu hỏi gợi ý có hệ thống, như: Nhận xét, phân tích thông tin, hình ảnh, đồ thị, lược đồ, bản đồ … rút ra những kiến ​​thức cần thiết .

Học sinh nắm được tình hình thực tế địa phương, hiểu đất nước, vận dụng kiến ​​thức đã học để giải thích các hiện tượng địa lí xảy ra xung quanh, từ đó hình thành ý thức trách nhiệm và tình yêu thiên nhiên quê hương.

Các bài học trong cuốn sách được thiết kế thành hai dòng: chính và phụ.

tải xuống ở đây

8. Hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp 6

diễn tả

Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tùng (Đồng chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu (Đồng chủ biên)

Vu Thi Lan Anh, Nguyen Thanh Binh, Le Van Cau, Duong Thi Thu Ha, Ta Van Hai, Nguyen Thu Huong, Le Thi Luan, Nguyen Thi Thanh Mai, Nguyen Hong Thuan, Le Thi Thanh Thuy.

Nội dung cuốn sách này đảm bảo tính khoa học, tính giảng dạy, thiết thực, logic và phù hợp với đặc điểm của hoạt động trải nghiệm. Ba hình thức hoạt động được thể hiện sinh động qua các buổi sinh hoạt hàng tuần, mỗi chủ đề đều có mối liên hệ với nhau và gắn kết chặt chẽ với nhau trong việc thực hiện các mục tiêu và yêu cầu của chủ đề. Nhiệm vụ học tập của từng hoạt động rõ ràng, cụ thể, phản ánh rõ tính kinh nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tự học, tự tu dưỡng của học sinh. Kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác, kỹ năng ứng xử và nhiều nội dung giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn khác được lồng ghép và tích hợp vào chủ đề của cuốn sách này. Với biến đổi khí hậu …

tải xuống ở đây

9. Khoa học tự nhiên 6

diễn tả

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đinh Doãn Long, PGS.TS Lê Jinlong, CN. Bùi Gia Thịnh (đồng chủ biên)

Nguyen Huu Chung, Nguyen Thu Ha, Bui Thi Viet Ha, Nguyen Duc Hiep, Tran Thi Thanh Huyen, Le Trong Huyen, Vu Trong Ry, Nguyen Van Vinh.

Nội dung các chuyên đề Khoa học tự nhiên 6 thiết thực, gần gũi với cuộc sống. Học sinh có thể khám phá khoa học dựa trên các sự vật, hiện tượng trong cuộc sống, sau đó áp dụng những gì học được vào các tình huống thực tế, từ gia đình đến trường học và cộng đồng.

Nội dung và cách trình bày của cuốn sách này tạo cơ hội cho học sinh tự học; phát triển kỹ năng giao tiếp và hợp tác; hình thành và phát triển khả năng nhận thức trong khoa học tự nhiên, hiểu thiên nhiên, vận dụng kiến ​​thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề học tập và thực tế cuộc sống.

tải xuống ở đây

10. Mỹ thuật 6

diễn tả

Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (Đồng chủ biên), Phạm Thị Chính, Phạm Minh Phong (đồng chủ biên), Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Mây, Đoàn Dũng Sĩ.

Cuốn sách này được viết theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học, cụ thể như sau:

– Sách có 8 chủ đề, mỗi chủ đề gồm 2 bài học và được chia thành 4 hoạt động: Quan sát-Diễn đạt-Thảo luận-Ứng dụng. Các vòng lặp kiến ​​thức về nghệ thuật thị giác, nghệ thuật ứng dụng, đánh giá và các lĩnh vực khác được phân bổ hợp lý trong lớp học và gắn kết chặt chẽ với định hướng chủ đề.

——Nội dung sách cụ thể, có câu lệnh phù hợp, hình ảnh minh họa, minh họa sinh động, hấp dẫn, giúp học sinh phát huy năng lực tự học, đồng thời giúp giáo viên tổ chức các hoạt động, thao tác dạy học một cách thuận tiện, chủ động và sáng tạo.

– Khóa học kết hợp kiến ​​thức học viên thu được bằng cách quan sát hình ảnh trong thế giới thực với hình ảnh mô phỏng từ tác phẩm của nghệ sĩ và sản phẩm nghệ thuật của học viên, với các bước thực hiện ở cấp độ phù hợp. Ngoài ra, phần “Bạn có biết” sẽ bổ sung thêm nhiều kênh thông tin cho học sinh khi học và khám phá kiến ​​thức.

tải xuống ở đây