Home Thông tin Tiếng Anh lớp 4 Review 1 trang 36 – 37 hay nhất

Tiếng Anh lớp 4 Review 1 trang 36 – 37 hay nhất

20
0

Review 1 lớp 4

Tiếng Anh lớp 4 Review 1 trang 36 – 37 hay nhất

Video giải Tiếng Anh 4 Review 1 – Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

1. Listen and tick. (Nghe và chọn)

Bài nghe:

1. b 2. b 3. b 4. c 5. a

1. Linda: Good night, Mum.

Mother: Good night, Linda.

2. Hoa: What’s your name?

Tony: My name’s Tony.

Hoa: What nationality are you?

Tony: I’m Australian.

3. Mr Loc: Good morning, class.

Class: Good morning, Mr Loc.

Mr Loc: What day is it today?

Boy: It’s Thursday.

4. Girl: When’s your birthday?

Boy: It’s on the first of September.

5. Boy: Who’s that?

Girl: It’s my brother.

Boy: What can he do?

Girl: He can ride a bike.

2. Read and write. (Đọc và viết)

1. Linda is from England.

2. She is nine years old.

3. She can play the guitar and sing many Vietnamese songs.

4. She goes to the Music Club on Wednesday.

Hướng dẫn dịch:

Đây là bạn mới của mình. Bạn ấy tên là Linda. Bạn ấy chín tuổi. Bạn ấy đến từ nước Anh. Bạn ấy là học sinh của trường Quốc tế Hà Nội. Bạn rất thích âm nhạc. Bạn ấy có thể chơi đàn ghi-ta và hát nhiều bài hát tiếng Việt. Bạn ấy đến Câu lạc bộ Âm nhạc vào các ngày thứ Tư.

3. Read and match. (Đọc và nối)

1. d 2. a 3. e 4. c 5. b

Hướng dẫn dịch:

1. Quốc tịch của bạn là gì? – d. Mình là người Mỹ.

2. Khi nào là sinh nhật của bạn? – a. Nó vào ngày mùng 2 tháng 5.

3. Bạn có thể làm gì? – e. Mình có thể bơi.

4. Hôm nay là thứ mấy? – c. Nó là thứ ba.

5. Tạm biệt, Mai. – b. Gặp lại bạn sau, Nam.

4. Look and write. Then say. (Nhìn và viết. Rồi nói)

1. Tom is from England.

2. His birthday is on February 15th.

3. Ha can play badminton.

4. He goes to the zoo on Sunday.

Hướng dẫn dịch:

1. Tom đến từ nước Anh.

2. Sinh nhật của anh ấy vào ngày 15 tháng Hai.

3. Hà có thể chơi cầu lông.

4. Anh ấy đi đến sở thú vào ngày Chủ nhật.

5. Write about you. (Viết về em)

Hi. My name is Nam. I am nine years old. I am from Vietnam. I am a pupil at Nguyen Du primary school. I can play the guitar. I cannot swim. I go to the library on Sunday.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào. Mình tên là Nam. Mình chín tuổi. Mình đến từ Việt Nam. Mình là học sinh của trường tiểu học Nguyễn Du. Mình có thể chơi guitar. Mình không biết bơi. Mình đến thư viện vào Chủ nhật.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

  • Short Story: Cat and Mouse 1 trang 38-39 Tiếng Anh 4: 1. Read and listen…; 2. Complete the conversation…

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

  • Giải sách bài tập Tiếng Anh 4 mới
  • Top 20 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 có đáp án
  • Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh 4 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án
Previous articleLàm thế nào để học tốt toán lớp 3 góc vuông, góc không vuông?
Next articleGiải Toán lớp 5 trang 80 Luyện tập chung, Giải bài 1, 2, 3, 4 SGK ph

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here