[PDF]PHÂN TÍCH VÀ BÌNH GIẢNG VĂN HỌC – PHÂN TÍCH VÀ BÌNH GIẢNG TÁC PHẨM VĂN HỌC 12.pdf

Khái niệm Bình giảng cũng là một kiểu bài phân tích văn học nhưng là kiểu bài phân tích đặc biệt. Người viết cảm thụ văn chương theo cách riêng của mình, vừa phân tích vừa giảng giải, vừa bình cái hay, cái đẹp của thơ văn để cho người đọc cùng tán thưởng về tư tưởng và nghệ thuật của một đoạn văn, đoạn thơ hay một tác phẩm trọn vẹn. Trong nhà trường, những đề văn bình giảng thường chỉ hướng về một đoạn thơ hay, một đoạn văn hay, một bài thơ ngắn đặc sắc. Thơ… PHÂN TÍCH VÀ BÌNH GIẢNG VĂN HỌC –

Thể loại Tài liệu miễn phí Bài văn mẫu

Số trang 6

Ngày tạo 8/30/2018 3:23:52 AM +00:00

Loại tệp PDF

Kích thước 0.17 M

Tên tệp

Viết một bình luận