Nhận xét đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 5

Bộ sách “Ôn Tập Đánh Giá Năng Lực Tiếng Anh Của Học Sinh Lớp 3, 4, 5”. Tài liệu giáo dục giới thiệu, bao gồm sách điện tử và âm thanh cho phần nghe. Tổng cộng có 6 cuốn, mỗi lớp gồm 2 cuốn của học kỳ I và học kỳ II. Nhằm giúp học sinh tự ôn tập sau mỗi tiết học để củng cố lại những gì đã học. Hoặc sau khi kết thúc mỗi học kỳ, cung cấp tài liệu để giáo viên tổ chức ôn tập trên lớp theo đơn vị bài học. Học sinh đánh giá khả năng của mình thông qua các bài kiểm tra 15 phút, 35 phút và học kỳ.

Mỗi cuốn sách “Ôn Tập Đánh Giá Năng Lực Tiếng Anh Lớp 5” được chia làm hai phần: Phần ôn tập gồm 10 bài tập ôn tập, tương ứng với 10 bài học mỗi học kỳ, tổng hợp lại những kiến ​​thức quan trọng như phát âm, từ vựng và cấu trúc.

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 gồm có:

– 10 bài kiểm tra 15 phút tương ứng với 10 bài.

– 4 bài kiểm tra 35 phút, mỗi bài 2 bài kiểm tra 5 buổi.

– 4 bài kiểm tra học kỳ.

Bài kiểm tra 35 phút và bài kiểm tra học kỳ được thiết kế cho cả 4 kỹ năng (Nghe-Nói-Đọc và Viết), chú trọng kỹ năng nghe và nói theo định hướng phát triển kỹ năng giao tiếp.

tải xuống ở đây

Viết một bình luận