Home Thông tin Tổng Hợp Kiến Thức Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp...

Tổng Hợp Kiến Thức Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4

14
0

Để bố mẹ và thầy cô cùng các em học tiếng Anh lớp 4 dễ dàng hơn, bài viết này tổng hợp toàn bộ kiến thức ngữ pháp, từ vựng một số dạng bài tập tiêu biểu trong năm học này.

Tiếng Anh lớp 4 không khó, bố mẹ có thể cùng các con vừa học tiếng Anh, vừa ứng dụng nhanh chóng vào cuộc sống hàng ngày.

Hãy đọc tiếp ngay!

Tổng Hợp Kiến Thức Tiếng Anh Lớp 4

Kiến thức thức tiếng Anh lớp 4 được chia làm 2 phần chính là từ vựng và ngữ pháp.

Về từ vựng, trong năm học này các em sẽ học một số nhóm từ vựng liên quan tới các chủ đề gần gũi với cuộc sống, cũng như chủ đề về xã hội và thiên nhiên.

Về ngữ pháp, tiếng Anh lớp 4 gồm các mẫu câu đơn giản, thông dụng trong đời sống hằng ngày như lời chào, lời mời, cách hỏi ngày tháng, địa điểm, nghề nghiệp,…

Sau khi kết thúc giờ học, bố mẹ và thầy cô có thể nhanh chóng hướng dẫn các con ứng dụng vào giao tiếp hàng ngày.

Một số từ vựng tiếng Anh lớp 4 theo chủ đề

Địa lý, địa danh

Từ vựngDịch nghĩa

Đồ ăn, thức uống

Trang phục

Nghề nghiệp

Đồ dùng

Môn học

Hoạt động yêu thích

Ngày tháng

Hành động

Ngữ pháp

Dưới đây là bảng các mẫu câu và cấu trúc ngữ pháp đơn giản mà các em sẽ học trong chương trình tiếng anh lớp 4.

Các mẫu câu này cũng sẽ được chia thành các chủ đề khác nhau để bố mẹ, thầy cô tiện theo dõi và kèm cặp các em.

Mẫu câuÝ nghĩaChào hỏi, tạm biệt

Một số cấu trúc câu hỏi thường gặp trong chương trình tiếng Anh lớp 4

Chủ đề câu hỏiCấu trúc thường gặpVí dụ Hỏi đáp về ngày sinh nhậtHỏi về trường, lớp

Một Số Dạng Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Thường Gặp

Bài 1: Nối các từ tiếng Anh ở cột bên trái với các cột bên phải

Đáp án:1- G2 – F3- I4 – C5 – J6 – L7 – M8 – N9 – F10 – B11 – K12 – O13 – E14 – D15 – A

Bài 2: Hoàn thành các câu sau

 1. Where …………………you from?I’m ………………Vietnam.I’m ………………….…….
 2. ………………….……is he/she from?He/She ………………….……from England.He/ She is English.
 3. What ………………….……is today?………………….……Monday.
 4. What’s the ………………….……today?It ………………….……October 10th 2009.
 5. When ………………….……you born?I ………………….……born on September 20th 1996.
 6. How many people ………………….……there in your family?There …………………….….…… people in my family.
 7. What’s ………………….……name?My name ………………….…… Quan.
 8. .………………….…… your father’s name?………………….……name’s Quan.
 9. What’s your mother’s ………………….……?………………….…… name’s Lan
 10. What ………………….……you do?I am ………………….……post man.
 11. What ………………….……your mother do?………………….……a doctor.
 12. I want to ………………….……a nurse.She ………………….……to be an engineer.
 13. Where ………………….……you study?I study at Quang Son B Primary School.
 14. ………………….……does he work?He/ She works ………………….……Bach Mai Hospital.
 15. What ………………….……you doing?I’m ………………….……a letter.
 16. What is ………………….……doing?She ………………….……singing a song.
 17. Do you want to play ………………….……and seek?Sure.Yes, I do.
 18. How ………………….……do you play football?Sometimes.
 19. Where ………………….……you yesterday?I was ………………….……the School Festival.
 20. ………………….…… was she yesterday?She ………………….……at the Song Festival.
 21. What ………………you do at the festival?I ……………… sports and games.

Đáp án

 1. Where are you from?I’m from Vietnam.I’m Vietnamese.
 2. Where is he/she from?He/She is from England.He/ She is English.
 3. What day is today?Today is Monday.
 4. What’s the date today?It is October 10th 2009.
 5. When were you born?I was born on September 20th 1996.
 6. How many people are there in your family?There are 4 people in my family.
 7. What’s your name?My name is Quan.
 8. What is your father’s name?My father’s name is Quan.
 9. What’s your mother’s name?My mother’s name is Lan
 10. What do you do?I am a post man.
 11. What does your mother do?My mother is a doctor.
 12. I want to be a nurse.She want to be an engineer.
 13. Where do you you study?I study at Quang Son B Primary School.
 14. Where does he work?He works at Bach Mai Hospital.
 15. What are you doing?I’m writing a letter.
 16. What is she doing?She is singing a song.
 17. Do you want to play hide and seek?Yes, I do.
 18. How often do you play football?Sometimes.
 19. Where were you yesterday?I was at the School Festival.
 20. Where was she yesterday?She was at the Song Festival.
 21. What did you do at the festival?I played sports and games.

Bài 3: Sắp xếp các từ sau để được câu có nghĩa

 1. Where / from/ are/ you?………………………………………………………………………
 2. is/ today/ the/ What/ date?……………………………………………………………
 3. I/ 20th/ on/ September/ born/ 1996……………………………………………………………
 4. She/ an/ engineer/ to/ be/wants .…………………………………………………………
 5. some/ milk Would/ like/ you?………………………………………………………
 6. She/at/works/ Bach Mai Hospital.………………………………………………………
 7. mother’s / What/ is/ your name/?………………………………………………………
 8. often/ How/ you/play/ do / football?………………………………………………………
 9. are How/many/ people/ there/ family/ your/in………………………………………………………
 10. you/ What/subject/do/ like?………………………………………………………
 11. subject/ What’s/your/favorite?………………………………………………………
 12. have/ today What/do/ subject you?………………………………………………………
 13. I/ English/ and/ Art/ have.………………………………………………………
 14. you/ have/do/ When/English?………………………………………………………
 15. I/ on/ Wednesday/ and / have/ it /Thursday.………………………………………………………
 16. yesterday/ I/was/the/School Festival/ at/………………………………………………………
 17. What/do/ at/the/ did/ you/festival?………………………………………………………

Đáp án1 – Where are you from?2 – What is the date today?3 – I was born on 20th, September 1996.4 – She wants to be an engineer.5 – Would you like some milk?6 – She works at Bach Mai hospital.7 – What’s your mother’s name?8 – How often do you play football?9 – How many people are there in your family?10 – What subject do you like?11 – What’s your favorite subject?12 – What subjects do you have today?13 – I have English and Art.14 – When do you have English?15 – I have it on Wednesday and Thursday.16 – I was at school festival yesterday.17 – What did you do at the festival?

Trên đây là tổng hợp toàn bộ các mẫu câu căn bản, kiến thức ngữ pháp và một số từ vựng trong chương trình tiếng Anh lớp 4.

Hy vọng sau bài viết này, bố mẹ và thầy cô có thể chủ động hơn trong quá trình giúp đỡ con em mình học tập.

Phần bài tập có đáp án sẽ là công cụ hữu ích để các bé thực hành ngay sau phần học lý thuyết.

Đừng quên like, share và theo dõi trang web học tiếng Anh Eng Breaking để cập nhật những bài viết mới nhất nhé!

Previous articleÊ ! NHỎ LỚP TRƯỞNG 2 | TẬP 5 : Đừng Đùa Với Lớp Trưởng | Phim Học Đường 2020 | LA LA SCHOOL
Next article10 BÍ QUYẾT HỌC TỐT MÔN TIẾNG ANH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here