Giải toán lớp 4 trang 83 Luyện tập ngắn gọn, giải bài 1, 2, 3 SGK Toán

=> Tham khảo Giải toán lớp 4 tại đây: Giải Toán lớp 4

Hướng dẫn giải Toán lớp 4 trang 83 Luyện tập (gồm phương pháp giải)

1. Giải toán 4 trang 83 bài 1

Đề bài:Đặt tính rồi tính.a) 855 : 45 b) 9009 : 33 579 : 36 9276 : 39

Phương pháp giải:Xem lại hướng dẫn cách đặt tính phép chia số có nhiều chữ số cho số có hai chữ số ở phần Giải bài 1 trang 81 SGK Toán 4.

Đáp án:giai bai 1 trang 83 sgk toan 4

2. Giải toán lớp 4 trang 83 bài 2

Đề bài:Tính giá trị biểu thức:a) 4237 x 18 – 34578 8064 : 64 x 37 b) 46857 + 3444 : 28 601759 – 1988 : 14

Phương pháp giải:– Đối với các biểu thức có chứa cả phép nhân/ chia và phép cộng/ trừ, ta cần thực hiện phép nhân/ chia trước, cộng/ trừ sau. – Đối với các biểu thức có chứa phép nhân và phép chia; hoặc phép cộng và phép trừ, ta thực hiện phép tính từ trái qua phải.

Đáp án:a) 4237 x 18 – 34578 b) 46857 + 3444 : 28= 76266 – 34578 = 46857 + 123= 41688 = 46 9808064 : 64 x 37 601759 – 1988 : 14= 126 x 37 = 601759 – 142= 4662 = 601617

3. Giải toán lớp 4 bài 3 trang 83

Đề bàiMỗi bánh xe đạp cần 36 nan hoa. Hỏi có 5260 nan hoa thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu chiếc xe đạp 2 bánh và còn thừa bao nhiêu nan hoa?

Phương pháp giải:– Dữ kiện đã cho: 36 nan hoa/ 1 bánh xe đạp- Bài toán yêu cầu: Tính xem 5260 nan hoa có thể lắp được nhiều nhất bao nhiêu chiếc xe đạp 2 bánh và còn thừa bao nhiêu nan hoa- Cách giải: + Tính số nan hoa xe đạp mà hai bánh xe đạp cần, bằng cách lấy số nan hoa mà mỗi xe đạp cần đem nhân với 2 (số bánh xe đạp)+ Muốn biết 5260 nan hoa có thể lắp được nhiều nhất bao nhiêu chiếc xe đạp 2 bánh, ta thực hiện phép chia lấy 5260 đem chia cho số nan hoa hai xe đạp cần, thương tìm được chính là lượng xe đạp cần tìm, còn số dư của phép chia chính là số nan hoa còn thừa.

Đáp án:Mỗi chiếc xe đạp cần số nan hoa là: 36 x 2 = 72 (nan hoa)Thực hiện phép chia ta có: 5260 : 72 = 73 (dư 4)Vậy lắp được nhiều nhất 73 chiếc xe đạp và thừa 4 nan hoa. Đáp số: 73 chiếc xe đạp và thừa 4 nan hoa

Hướng dẫn giải Toán 4 luyện tập trang 83 (ngắn gọn)

giai toan 4 trang 83 sgk luyen tap

giai toan 4 trang 83 sgk luyen tap 2

– HẾT –

Viết một bình luận