Bài 1 trang 100 (Diện tích hình tròn) SGK Toán 5

Video Lớp 5 diện tích hình tròn

Đề bài

Tính diện tích hình tròn có bán kính (r):

a) (r = 5cm;)

b) (r = 0,4dm;)

c) (r = dfrac{3}{5}m.)

Lời giải chi tiết

a) Diện tích của hình tròn là:

(5 × 5 × 3,14 = 78,5 ;(cm^2))

b) Diện tích của hình tròn là:

(0,4 × 0,4 × 3,14 = 0,5024 ; (dm^2))

c) (dfrac{3}{5}m= 0,6m)

Diện tích của hình tròn là:

(0,6 × 0,6 × 3,14 = 1,1304; (m^2))

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3 trang 100 SGK Toán 5: Tại đây

Loigiaihay.com

Viết một bình luận