Home Thông tin Học lớp 2 sinh năm bao nhiêu

Học lớp 2 sinh năm bao nhiêu

22
0

Lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Sinh Năm Bao Nhiêu? Bao Nhiêu Tuổi Năm 2022? Các lớp 1, 2, 3, 4, 5 là những lớp thuộc cấp tiểu học cơ sở và tương ứng với mỗi lớp thì độ tuổi sẽ là: 6 tuổi học lớp 1, 7 tuổi học lớp 2, 8 tuổi học lớp 3, 9 tuổi học lớp 4, 10 tuổi học lớp 5, 11 tuổi học lớp 6, 12 tuổi học lớp 7, 13 tuổi học lớp 8, 14 tuổi học lớp 9, 15 tuổi học lớp 10, 16 tuổi học lớp 11, 17 tuổi học lớp 12

Lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Bao Nhiêu Tuổi?

Theo luật phổ cập giáo dục của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì độ tuổi đi học được tính như sau:

Cấp 1: Tiểu Học Cơ Sở Lớp 1, 2, 3, 4, 5 Bao Nhiêu Tuổi

Các lớp 1, 2, 3, 4, 5 là những lớp thuộc cấp tiểu học cơ sở và tương ứng với mỗi lớp thì độ tuổi sẽ là:

 • 6 tuổi học lớp 1
 • 7 tuổi học lớp 2
 • 8 tuổi học lớp 3
 • 9 tuổi học lớp 4
 • 10 tuổi học lớp 5

Cấp 2: Trung học cơ sở Lớp 6, 7, 8, 9 Bao Nhiêu Tuổi

 • 11 tuổi học lớp 6
 • 12 tuổi học lớp 7
 • 13 tuổi học lớp 8
 • 14 tuổi học lớp 9

Cấp 3: Trung học phổ thông Lớp 10, 11, 12 Bao Nhiêu Tuổi

 • 15 tuổi học lớp 10
 • 16 tuổi học lớp 11
 • 17 tuổi học lớp 12

Cách Tính Lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Sinh Năm Bao Nhiêu?

Lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Bao Nhiêu Tuổi?

Có thể áp dụng công thức tính năm sinh theo lớp như sau:

Năm sinh = Năm hiện tại – ( Lớp muốn tìm + 5)

Ví dụ: Lớp 11 sinh năm bao nhiêu? 2022 – ( 11 + 5 ) = 2006

Lớp 1 Sinh Năm Bao Nhiêu Khi Học Khóa Năm 2022- 2023?

 • Theo Cách tính trên ta có: Lớp 1 là lớp 6 – 7 tuổi và sinh năm 2016

Lớp 2 Sinh Năm Bao Nhiêu Khi Học Khóa Năm 2022- 2023?

 • Theo Cách tính trên ta có: Lớp 2 là lớp 7- 8 tuổi và sinh năm 2015

Lớp 3 Sinh Năm Bao Nhiêu Khi Học Khóa Năm 2022- 2023?

 • Theo Cách tính trên ta có: Lớp 3 là lớp 8- 9 tuổi và sinh năm 2014

Lớp 4 Sinh Năm Bao Nhiêu Khi Học Khóa Năm 2022- 2023?

 • Theo Cách tính trên ta có: Lớp 4 là lớp 9- 10 tuổi và sinh năm 2013

Lớp 5 Sinh Năm Bao Nhiêu Khi Học Khóa Năm 2022 – 2023?

 • Theo Cách tính trên ta có: Lớp 5 là lớp 10- 11 tuổi và sinh năm 2012

Lớp 6 Sinh Năm Bao Nhiêu Khi Học Khóa Năm 2022- 2023?

 • Theo Cách tính trên ta có: Lớp 6 là lớp 11- 12 tuổi và sinh năm 2011

Lớp 7 Sinh Năm Bao Nhiêu Khi Học Khóa Năm 2022- 2023?

 • Theo Cách tính trên ta có: Lớp 7 là lớp 12- 13 tuổi và sinh năm 2010

Lớp 8 Sinh Năm Bao Nhiêu Khi Học Khóa Năm 2022- 2023?

 • Theo Cách tính trên ta có: Lớp 8 là lớp 13- 14 tuổi và sinh năm 2009

Lớp 9 Sinh Năm Bao Nhiêu Khi Học Khóa Năm 2022- 2023?

 • Theo Cách tính trên ta có: Lớp 9 là lớp 14- 15 tuổi và sinh năm 2008

Lớp 10 Sinh Năm Bao Nhiêu Khi Học Khóa Năm 2022?

 • Theo Cách tính trên ta có: Lớp 10 là lớp 15- 16 tuổi và sinh năm 2007

Lớp 11 Sinh Năm Bao Nhiêu Khi Học Khóa Năm 2022- 2023?

 • Theo Cách tính trên ta có: Lớp 11 là lớp 16- 17 tuổi và sinh năm 2006

Lớp 12 Sinh Năm Bao Nhiêu Khi Học Khóa Năm 2022?

 • Theo Cách tính trên ta có: Lớp 12 là lớp 17- 18 tuổi và sinh năm 2005

Tags: Lớp 1 Bao Nhiêu Tuổi, Lớp 2 Bao Nhiêu Tuổi, Lớp 3 Bao Nhiêu Tuổi, Lớp 4 Bao Nhiêu Tuổi, Lớp 5 Bao Nhiêu Tuổi, Lớp 6 Bao Nhiêu Tuổi, Lớp 7 Bao Nhiêu Tuổi, Lớp 8 Bao Nhiêu Tuổi, Lớp 9 Bao Nhiêu Tuổi, Lớp 10 Bao Nhiêu Tuổi, Lớp 11 Bao Nhiêu Tuổi, Lớp 12 Bao Nhiêu Tuổi, Lớp 1 Sinh Năm Bao Nhiêu, Lớp 2 Sinh Năm Bao Nhiêu, Lớp 3 Sinh Năm Bao Nhiêu, Lớp 4 Sinh Năm Bao Nhiêu, Lớp 5 Sinh Năm Bao Nhiêu, Lớp 6 Sinh Năm Bao Nhiêu, Lớp 7 Sinh Năm Bao Nhiêu, Lớp 8 Sinh Năm Bao Nhiêu, Lớp 9 Sinh Năm Bao Nhiêu, Lớp 10 Sinh Năm Bao Nhiêu, Lớp 11 Sinh Năm Bao Nhiêu, Lớp 12 Sinh Năm Bao Nhiêu,

Previous articleThiền là gì? Cách ngồi thiền tại nhà cho người mới bắt đầu
Next articleFile Word là gì? Sự khác nhau giữa file DOC và file DOCX

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here