Trong cuộc sống đôi khi chúng ta gặp phải những lời nói thoáng qua mà chưa hiểu rõ về y nghĩa của câu nói đó. Và câu nói ” Khẩu phật tâm xà “, chắc chắn bạn đã từng nghe qua. Đây dường như là một câu nói không tốt về bạn. Hãy cùng  GSBA phân tích nhé.

Khẩu: Nghĩa là lời nói.

Phật: Là một đấng tối cao, hướng tới cái thiện.

Tâm: Lương tâm bên trong con người chúng ta.

: Có thể nói là Mãng Xà, một con vật hung dữ và độc ác.

Khi chúng ta ghép các từ này lại, chúng ta sẽ thấy 2 vế đối lâp nhau hoàn toàn.

+ Khẩu phật: Là lời nói rất tốt, tử tế.

+ Tâm Xà: Bên trong con người độc ác, nham hiểm.

Nếu như một ai đó nói về bạn như vậy, bạn hãy xem lại mình xem đã làm ra việc gì để họ nghĩ về bạn như vậy. Đôi khi sự vô tình cũng có thể tạo lên suy nghĩa xấu về bạn.

 

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *