Trong cuộc sống đôi khi chúng ta gặp phải những câu nói mà bạn chưa hiểu ý của người nói câu đó với bạn mang ý nghĩa gì? và trong đó có câu ” Dục tốc bất đạt “. Hãy cùng mình phân tích và cùng tìm hiểu nhé.

Đây là câu nói của ai?

Dục tốc bất đạt ” là câu nói của Khổng Tử. Đây dường như là một lời nhắc nhở bạn, dù làm việc gì đi nữa không được vội vàng nhanh chóng, bạn sẽ gặp phải khó khăn khi bạn quá vội vã làm việc gì đó.

Câu nói này có ý nghĩa rất lớn trong công việc kinh doanh, và đó cùng là một trong những triết lý quan trọng và giúp bạn thêm kinh nghiệm trong kinh doanh.

Tiếng hán viết như nào?

欲 速 不 达 yù sù bù dá: Dục tốc bất đạt

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *