Khái niệm về cát tuyến.

Là một đường thẳng cắt đường thẳng khác.

Cát tuyến của hình tròn là đường thẳng cắt đường tròn đó tại 2 điểm phân biệt.

Cát tuyến của  2 đường thẳng là  1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng trên.

Cát tuyến có nghĩa là gì

Bài tập về cát tuyến đường tròn

Bài tập: Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) hãy vẽ cát tuyến MCD không đi qua tâm O và hai tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn (O). Ở đây A, B là các tiếp điểm và C nằm giữa M, D.

a) CM: MA.MA = MC.MD.

b) Gọi I là trung điểm của CD. CMR: M, A, O, I, B cùng nằm trên 1 đường tròn.

c) Gọi H là giao điểm của AB và MO. Chứng minh rằng CHOD nội tiếp và AB là đường phân giác của góc CHD.

d) Gọi K là giao điểm của các tiếp tuyến tại C và D của đường tròn (O). CM: A, B, K thẳng hàng.

 

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *