Trong cuộc sống chắc hẳn bạn thường nghe được những câu tục ngữ, hay chơi chữ rất hay nhưng bạn không hiểu kỹ về ý nghĩa của câu nói đó, có thể là khen bạn, hoặc có thể là nói xấu bạn. Và câu chữ “họa hổ họa bì nan họa cốt tri nhân tri diện bất tri tâm” hãy cùng Giasubaoanh phân tích nhé.

Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của từng từ trong đó.

Họa hổ họa bì nan họa cốt : họa là vẽ ; hổ là cọp ; bì là da ; nan là khó
cốt là xương. Vậy câu đó có nghĩa là : vẽ cọp thì vẽ được bộ da chứ khó mà vẽ được bộ xương .
Tri nhân tri diện bất tri tâm : Tri là biết ; nhân là người ; diện là mặt ; bất là không , tâm là tấm lòng .

Vậy câu đó có nghĩa là : Biết người thì biét được mặt thôi chứ không biết được tấm lòng của họ .

Toàn câu nghĩa là : Vẽ cọp thì vẽ được bộ da , chứ khó mà vẽ được bộ xương của cọp . Biết người thì biết mặt chứ khó mà biết được tấm lòng của họ .

Ứng dụng trong cuộc sống

Khi bạn nghe ai đó nói với bạn câu như vậy, chắc hẳn người ta đang trách bạn, và đang nghĩ xấu, coi thường bạn. Cho rằng vẻ ngoài bạn tốt như thế nhưng trong tâm bạn thì ngược lại.

Vậy để đối đáp lại câu này như nào?

 

Cách viết tiếng Trung của câu này.

Họa hổ họa bì nan họa cốt, Tri nhân tri diện bất tri tâm: 画虎画皮难画骨 知人知面不知心

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *