Home Thông tin Hình chữ nhật là gì? Công thức tính chu vi và diện...

Hình chữ nhật là gì? Công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

15
0
Công thức tính diện tích hình chữ nhật
Video Công thức tính diện tích hình chữ nhật

– Công thức: P = (a + b ) x 2

Trong đó: a là chiều rộng hình chữ nhật, b là chiều dài hình chữ nhật, P là chu vi hình chữ nhật.

– Ví dụ minh họa: Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 7 cm và 5 cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

Bài giải

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(5 + 7 ) x 2= 24 (cm)

Đáp số: 24 cm

– Công thức mở rộng: Khi cho chu vi hình chữ nhật và độ dài một cạnh

+ Biết chiều rộng: Chiều dài = P : 2 – chiều rộng

+ Biết chiều dài: Chiều rộng = P : 2 – chiều dài

Ví dụ minh họa: Cho chu vi hình chữ nhật MNPQ là 36 cm, biết chiều dài hình chữ nhật là 10 cm. Tính chiều rộng hình chữ nhật?

Bài giải

Chiều rộng hình chữ nhật MNPQ là:

36 : 2 – 10 = 8 (cm)

Đáp số: 8 cm

4. Công thức và cách tính diện tích hình chữ nhật? Bài tập ví dụ cho từng công thức

Trường hợp 1: Biết chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật bằng tích chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

S = a x b

Trong đó: a là chiều dài hình chữ nhật, b là chiều rộng hình chữ nhật, S là diện tích hình chữ nhật. Đơn vị đo diện tích hình chữ nhật là vuông.

Ví dụ minh họa: Có một hình chữ nhật ABCD với chiều dài bằng 5cm, chiều rộng bằng 4cm. Hỏi diện tích hình chữ nhật ABCD bằng bao nhiêu?

Bài giải

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

5 x 4 = 20 (cm2)

Đáp số: 20 cm2

Trường hợp 2: Biết 1 cạnh là đường chéo của hình chữ nhật.

Trường hợp này, cần phải tính toán một cạnh còn lại, sau đó dựa vào công thức tính diện tích hình chữ nhật ở trường hợp 1 để tính. Giả sử bài toán cho hình chữ nhật ABCD biết AB = a. đường chéo AD bằng c. Tính diện tích ABCD?

Bước 1: Tính cạnh BD dựa vào định lý Pytago khi xét tam giác vuông ABD.

Bước 2: Biết được cạnh BD, AB ta sẽ dễ dàng tính được diện tích ABCD như ở trường hợp 1.

Ví dụ minh họa:

Cho hình chữ nhật ABCD với AB= 4 cm, đường chéo AD bằng 5 cm. Tính diện tích tam giác ABCD?

Bài giải:

Áp dụng công thức Pytago trong tam giác vuông, ta có:

AD2 = AB2 + BC2

ó52 = 42 + BC2

ó25 = 16 + BC2

ó BC2 = 25 – 16

ó BC2 = 9

ó BC = 3

Mà độ dài đoạn BC cũng chính là chiều rộng hình chữ nhật ABCD.

Diện tích hình tam giác ABCD là:

4 x 3 = 12 ( cm2)

Đáp số: 12 cm2

– Công thức mở rộng: Cho diện tích hình chữ nhật và độ dài 1 cạnh

+ Biết chiều rộng: Chiều dài = Diện tích : Chiều rộng

+ Biết chiều dài: Chiều rộng = Diện tích : Chiều dài

Ví dụ minh họa: Cho hình chữ nhật EFGH, có diện tích là 48 cm2, biết chiều rộng là 6 cm2. Tính chiều dài hình chữ nhật này?

Bài giải

Chiều dài hình chữ nhật EFGH là:

48 : 6 = 8 (cm)

Đáp số: 8 cm

5. Xem thêm– Hình thang và các loại hình thang

– Hình tam giác và công thức tính các loại hình tam giác

Previous articleBài 1 trang 100 (Diện tích hình tròn) SGK Toán 5
Next articleCách trị nghẹt mũi khi ngủ | Vinmec

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here