Phương pháp học từ mới tiếng Đức hiệu quả

Có lượng từ rộng, biết cách sử dụng chính những từ đã học là một trong những yếu tố quyết định đạt được chứng chỉ trong kỳ thi tiếng Đức. Vậy làm sao có thể học từ vựng một cách hiệu quả? Học từ vựng theo chủ đề Luôn luôn học từ theo một chủ […]