Câu trả lời tiếng Anh cho 30 câu hỏi trắc nghiệm của Bài 1

Đáp án cho các câu hỏi trắc nghiệm cho Học phần 1 Tiếng Anh THCS bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, trắc nghiệm đúng sai và điền vào chỗ trống cho Học phần 1 Tiếng Anh. Mời quý thầy cô cùng tham khảo để hoàn thành bài bồi dưỡng học phần 1 tốt nhất.

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin nhằm giúp quý thầy cô có thêm tư liệu để hoàn thành chương trình đào tạo của mình một cách hiệu quả.

1. Chọn câu trả lời đúng nhất

Chương trình tiếng Anh cho các trường trung học được dạy theo định dạng nào?

Là môn học bắt buộc và có tính liên tục với chương trình tiếng Anh bậc tiểu học.

2. Chọn câu trả lời đúng nhất

Giờ dạy môn Tiếng Anh ở trường THCS như sau:

3 buổi học / tuần

3. Chọn câu trả lời đúng nhất

Chương trình tiếng Anh ở trường THCS tập trung vào những kỹ năng nào sau đây trong Giai đoạn 1?

Nghe và nói

chọn câu trả lời tốt nhất

4. Học sinh phải đạt được trình độ nào của Khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 Việt Nam khi tốt nghiệp THCS?

cấp độ 2

5. Chọn câu trả lời đúng nhất

Phát biểu nào sau đây không phù hợp với ý tưởng thiết lập chương trình giảng dạy tiếng Anh?

Chương trình tập trung phát triển kiến ​​thức ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp cho học sinh.

6. Chọn câu trả lời đúng nhất

Chương trình không quy định hệ thống chủ đề, chủ đề, kỹ năng giao tiếp, kiến ​​thức ngôn ngữ một cách chi tiết và bắt buộc đối với từng cấp học.

7. Chọn câu trả lời đúng nhất

Chương trình tiếng Anh hướng tới hình thành và phát triển những phẩm chất nào ở học sinh?

Yêu nước, nhân hậu, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

8. Chọn câu trả lời đúng nhất

Các mục tiêu cụ thể của Chương trình Tiếng Anh THCS (lớp 6-9) là:

Giúp học sinh giao tiếp tiếng Anh cơ bản và trực tiếp trong cuộc sống hàng ngày, để các em có kiến ​​thức tiếng Anh cơ bản, yêu thích giáo dục, có thái độ tích cực, bước đầu sử dụng tiếng Anh để học.

9. Chọn câu trả lời đúng nhất

Các năng lực cụ thể đối với môn Tiếng Anh là gì?

kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ

10. Chọn câu trả lời đúng nhất

Nội dung giảng dạy trong khóa học tiếng Anh bao gồm:

Chủ đề và hệ thống chủ đề; kỹ năng giao tiếp; kiến ​​thức ngôn ngữ

11. Chọn câu trả lời đúng nhất

Chương trình tiếng Anh quy định số lượng từ vựng học sinh cần nắm vững sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông (không bao gồm các từ đã học ở tiểu học) là:

800-1000 từ

12. Chọn câu trả lời đúng nhất

Nhận định nào sau đây không phù hợp với phương hướng dạy học ngôn ngữ giao tiếp?

Giáo viên tập trung phân tích và luyện cấu trúc ngữ pháp của bài.

13. Chọn câu trả lời đúng nhất

Nhận định nào sau đây không đáp ứng yêu cầu bậc 2 của Khung trình độ ngoại ngữ Việt Nam?

Học sinh có thể tự tin và độc lập giao tiếp với người đối thoại về các chủ đề quen thuộc.

14. Chọn câu trả lời đúng nhất

Chương trình Tiếng Anh Trung học Cơ sở xác định các mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục là:

Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và có giá trị về khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của học sinh bằng cách đáp ứng các yêu cầu của khóa học và sự tiến bộ của học sinh.

15. Chọn câu trả lời đúng nhất

Các hình thức đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh bao gồm:

Đánh giá của đồng nghiệp; đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng; đánh giá của giáo viên.

Tự đánh giá; Đánh giá đồng đẳng; Đánh giá của giáo viên.

16. Chọn câu trả lời đúng nhất

Đánh giá năng khiếu là đánh giá năng lực của học sinh

Áp dụng kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ

17. Chọn câu trả lời đúng

Các yếu tố quan trọng của kỳ thi đánh giá năng lực là gì?

Mục tiêu đánh giá rõ ràng và phù hợp

Các mục đích đánh giá khác nhau

Nhiều phương pháp đánh giá

18. Chọn câu trả lời đúng nhất

Phương pháp đánh giá nào sau đây thường được coi là phù hợp hơn để đo lường hiệu suất cao của các cuộc đánh giá?

Hồ sơ học tập

19. Chọn câu trả lời đúng nhất

Mức độ nhận biết về các mục tiêu đánh giá sau đây là bao nhiêu?

“Học sinh sẽ có thể xác định các ý chính của một bài luận 250 từ về một chủ đề quen thuộc.”

hiểu biết

20. Chọn câu trả lời đúng nhất

Khi mục tiêu đánh giá là “Học sinh có thể chỉ ra những điểm yếu trong việc ghi nhớ cấu trúc ngữ pháp và giải thích chúng bằng bằng chứng cụ thể từ kinh nghiệm cá nhân”, mục tiêu này chủ yếu nhằm vào mức độ hiểu của những điều sau:

Tất cả các câu trả lời trên

21. Chọn câu trả lời đúng

Các mục tiêu đánh giá nên bao gồm

Tất cả các câu trả lời trên

22. Chọn câu trả lời đúng

Mục tiêu đánh giá nào sau đây không đáp ứng được điều được coi là mục tiêu tốt?

tiêu chuẩn thực hành

23. Chọn câu trả lời đúng

Công thức tốt nhất để viết các mục tiêu học tập và đánh giá là gì?

Học sinh có thể + Thành tích Mức độ 4 Nội dung Nhấn mạnh 4 Điều kiện và tình huống thực hiện

Xem đáp án đầy đủ cho 30 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh Module 1 trong video dưới đây

[nội dung được nhúng]

Viết một bình luận