Cách mạng tháng Ba: Cái gì, tại sao và ý nghĩa của nó

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, mở ra chương mới trong lịch sử dân tộc. Vậy bối cảnh lịch sử của cuộc cách mạng, lý do và ý nghĩa thắng lợi của nó là gì? Hãy theo dõi bài viết dưới đây.

các nội dung

1. Lịch sử Cách mạng tháng Tám

——Đầu năm 1945, Thế chiến II bước vào giai đoạn cuối. Hồng quân Liên Xô đang liên tiếp chiến thắng, các nước phát xít ngày càng bại trận trên chiến trường châu Âu, còn Liên Xô và các đồng minh đang chuẩn bị tiến vào thành trì cuối cùng – Berlin.

– Ngày 9/5/1945, phát xít Đức đầu hàng Đồng minh không điều kiện và chiến tranh kết thúc ở Châu Âu.

Ngày 8 tháng 8 năm 1945, Hồng quân Liên Xô tấn công quân Nhật. Ngày 14/8/1945, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện, kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.

—— Trước tình hình thế giới như vậy, Đảng nhận thấy có lợi cho ta, đã nhanh chóng lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh, tiến hành tổng khởi nghĩa.

– Bọn Nhật ở Đông Dương và tay sai của chúng rất vô tổ chức, lính Nhật mất hết tinh thần chiến đấu. Đồng thời, lực lượng cách mạng của ta ngày càng lớn mạnh, nhân dân ta sẵn sàng chiến đấu giành độc lập, và đảng ta đã sẵn sàng được 15 năm.

——Năm 1945, phong trào cách mạng và tinh thần chiến đấu của nhân dân ta ngày một dâng cao. Ngày 9/3/1945, phát xít Nhật đảo chính đánh đuổi Pháp ra khỏi Đông Dương. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Trung ương Hội mở rộng quyết định đứng lên phản đối.

——Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (3/1945).

– Tháng 4 năm 1945, chính phủ trung ương triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Tokyo để quyết định nhiều vấn đề lớn và thống nhất các lực lượng vũ trang dân tộc giải phóng Việt Nam.

——Ngày 16 tháng 4 năm 1945, Bộ Tổng chỉ huy Việt Nam Tân triều ra chỉ thị tổ chức thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc các cấp, chuẩn bị thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam (chính phủ lâm thời). ).

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã đoàn kết, khởi nghĩa, giành chính quyền. Chỉ mất 15 ngày (14 đến 28-8-1945), cuộc Tổng khởi nghĩa đã thắng lợi hoàn toàn, chính quyền cả nước về tay nhân dân.

2. Nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám

Nguyên nhân chủ quan:

——Cuộc đấu tranh của nhân dân Liên Xô và các lực lượng dân chủ từng bước đánh bại quân phát xít, thúc đẩy nhân dân các nước đứng lên giải phóng.

—— Ngày 8 tháng 8 năm 1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật Bản và đánh bại Quân đội Kwantung Nhật Bản ở đông bắc Trung Quốc. Hoa Kỳ thả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, giết chết hàng chục nghìn người dân vô tội. Ngày 15/8/1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đông Dương vô điều kiện. Quân đội Nhật ở Đông Dương kiệt quệ và vô tổ chức. Điều kiện khách quan thuận lợi đã đến. Việc nhân dân Việt Nam đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền là “một lần trong đời”.

Nguyên nhân khách quan:

– Dân tộc Việt Nam là một dân tộc có truyền thống yêu nước nồng hậu, trải qua bao cuộc đấu tranh bất khuất giành độc lập, tự do. Khi Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Nam giương cao ngọn cờ cứu quốc, toàn dân đã nhất tề đứng lên chiến đấu.

——Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã mở ra con đường đúng đắn và sáng tạo. Đảng đã có một quá trình chuẩn bị chu đáo, lâu dài, nhất là lãnh đạo công tác chuẩn bị của lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng trong các cuộc tổng động viên giải phóng dân tộc 1939-1945. Các cấp bộ Đảng và Việt Minh từ Trung ương đến địa phương đã sáng tạo, linh hoạt chỉ đạo khởi nghĩa, chớp thời cơ phát động khởi nghĩa giành chính quyền.

3. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám

nội địa:

– Bước ngoặt mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam, phá bỏ xiềng xích nô dịch gần 5 năm của phát xít Nhật, chấm dứt chế độ phong kiến ​​thối nát, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. , Việt Nam chuyển từ thân phận thuộc địa, lệ thuộc, nô lệ lên làm chủ đất nước.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã đánh dấu một bước tiến nhảy vọt của cách mạng Việt Nam và mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc. Kỷ nguyên độc lập tự do, kỷ nguyên nhân dân, kỷ nguyên quản trị, kỷ nguyên làm chủ, kỷ nguyên giải phóng dân tộc đều liên quan đến giải phóng xã hội, giải phóng nhân dân lao động.

– Đảng Cộng sản Đông Dương từ trần hoạt động bí mật, trở thành đảng cầm quyền, hoạt động công khai, từ hoạt động bất hợp pháp trở thành đảng lãnh đạo chính quyền cả nước.

Cho thế giới:

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi đầu tiên của một nước nhỏ bé trong thời kỳ mới được giải phóng chủ yếu khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, là thắng lợi đầu tiên của giai cấp vô sản ở một nước thuộc địa giành chính quyền. Như vậy, Cách mạng Tháng Tám đã góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa, tác động trực tiếp đến các cuộc cách mạng ở Lào và Campuchia.

– Góp phần vào thắng lợi của cuộc đấu tranh chống phát xít, phá bỏ hệ thống thuộc địa của đế quốc, góp phần làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc, tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh của nhân dân các nước và giải phóng dân tộc.

Bốn. Học một bài học

—— Đảng vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào thực tiễn Việt Nam, nắm bắt tình hình phát triển cách mạng của đất nước và thế giới, thay đổi chính sách phù hợp, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc với nhiệm vụ dân chủ, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

—— Đảng phải tổ chức, đoàn kết các lực lượng cách mạng trong mặt trận đoàn kết dân tộc rộng rãi – Mặt trận Việt Nam, tạo nên sức mạnh toàn dân, chia cắt, cô lập kẻ thù, tiến tới chiến thắng kẻ thù.

Về phương hướng khởi nghĩa, Đảng ta đã kết hợp linh hoạt đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, kết hợp đấu tranh du kích, đấu tranh chính trị với nổi dậy ở địa phương, chống địch ở thành thị, nông thôn và tổng khởi nghĩa.

—— Đảng luôn kết hợp giữa đấu tranh và xây dựng, có tổ chức, năng lực và uy tín vững mạnh, lãnh đạo cách mạng thành công.

Qua bài viết trên, trung tâm mong rằng các bạn đã hiểu rõ hơn về Cách mạng tháng Tám năm 1945. Đây là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Nếu thấy hữu ích hãy like và share cho bạn bè của mình nhé!

Bình luận trên Facebook

Cách mạng tháng Ba: Cái gì, tại sao và ý nghĩa của nó

Đánh giá bài viết!

Mentor Tư vấn (24/7) 097.948.1988

.

[nội dung được nhúng]