Loại hình kinh doanh nào là tốt nhất cho công ty của bạn?

Một trong những quyết định quan trọng trong quá trình khởi nghiệp là quyết định hình thành loại hình kinh doanh nào. Bạn sẽ nhận được nhiều lời khuyên từ mọi người, nhưng khi bạn sắp xếp lại, hãy cân nhắc các vấn đề về thuế, kiểm soát, chi phí và trách nhiệm pháp lý. … Đọc tiếp

Báo cáo Tài chính Cá nhân: Nó là gì?

Báo cáo tài chính cá nhân là một tài liệu trình bày chi tiết tài sản và nợ phải trả của một cá nhân. Nó thường được người cho vay sử dụng để tìm hiểu giá trị tài sản ròng của người xin vay và các chi tiết khác về cuộc sống tài chính của … Đọc tiếp

Kiếm tiền trực tuyến với tiếp thị liên kết

Sự hiểu biết của hầu hết mọi người về “tiếp thị liên kết” bắt đầu và kết thúc với chương trình Amazon Associates, một trong những mạng lưới liên kết lớn nhất trên thế giới. Đối với doanh nhân, thách thức với Amazon Associates là xây dựng đủ lưu lượng truy cập để tạo ra … Đọc tiếp