Giải đáp: Một cát tuyến là gì?

Khái niệm về cát tuyến. Là một đường thẳng cắt đường thẳng khác. Cát tuyến của hình tròn là đường thẳng cắt đường tròn đó tại 2 điểm phân biệt. Cát tuyến của  2 đường thẳng là  1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng trên. Cát tuyến có nghĩa là gì Bài tập về cát

Học thiết kế phòng hát karaoke ở đâu?

Ngày nay như cầu giải trí tăng cao, bởi vậy nghành thiết kế nội thất dành riêng cho phòng hát karaoke rất phát triển. Tuy nhiên, đặc thù của mỗi nghề có những đặc điểm khác nhanh, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu lĩnh vực thiết kế phòng hát karaoke. Đây là lĩnh vực đòi